Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Development and International Relations

Specialiseringer på uddannelsen

Kandidatuddannelsen i Development and International Relations giver dig store muligheder for personligt at profilere din uddannelse i en bestemt retning ved at vælge en af de seks specialiseringer:

Vælger du en af specialiseringerne, følger du på 7. og 8. semester et specialiseringsmodul på 5 ECTS. På 9. semester skal du vælge dit praktikophold inden for din specialisering, og på 10. semester skal dit speciale udarbejdes inden for din valgte specialisering.

Hvad er en specialisering?

Hvad er en specialisering?

En specialisering er et særligt tilrettelagt forløb på din kandidatuddannelse, som giver dig kompetencer inden for et bestemt fagligt område.

I løbet af dit studium skal du tage stilling til, hvad du ønsker at specialisere dig indenfor. Afhængigt af din uddannelse kan du vælge mellem flere områder. 

Det valgte område indgår i det samlede studium, og på den måde bliver din specialisering en rød tråd gennem hele din uddannelse.

Du søger ind på en specialisering ved at søge ind på den kandidatuddannelse, som specialiseringen er en del af.