AAU logo

Development and International Relations

Fagligt indhold

Fagligt indhold

Kandidatuddannelsen Development and International Relations tager 2 år, dvs. 4 semestre.

1. semester fokuserer på internationale relationer og forskellige aspekter af disse som fx internationale organisationer og kultur, identitet og politik. Her undervises i:

  • Teorier om internationale relationer
  • Regional integration og regionalisering
  • Politiske og økonomiske udviklingsprocesser.

Dette suppleres med valgfrie kurser om fx:

  • Verdensøkonomien i det 20. og begyndelsen af det 21. århundrede
  • Krisen i Syrien.

2. semester drejer sig overvejende om udviklingsproblemer, -udfordringer og -muligheder. Der vil være kurser inden for:

  • International politisk økonomi
  • Globalisering, nye magter og nye markeder
  • Udfordringer i udviklingslandene.

Dette suppleres med valgfrie kurser om fx:

  • Afrika og EU.

3. semester vælger den studerende mellem et mindst 3 måneders praktikophold ved en international organisation i Danmark/udlandet eller et studieophold ved et udenlandsk universitet eller forskningsinstitution.

4. semester anvendes til at skrive speciale, hvor den studerende indgående fordyber sig i en problemstilling, som relaterer sig til Udvikling og Internationale Relationer.

Specialiseringmuligheder på Development and International Relations

Du kan specialisere dig inden for følgende områder:

Alle specialiseringer er struktureret med kurser og projektarbejde på 1. og 2. semester. 3. semester er viet til praktikophold hos en international organisation eller studieophold ved et udenlandsk universitet. 4. semester anvendes til specialeskrivning.

Læs projekter skrevet af studerende på kandidatuddannelsen i Development and International Relations i Projektbiblioteket.

Se studieordning for kandidatuddannelsen i Development and International Relations.

Studerende fortæller

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde