AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Design of Mechanical Systems, civilingeniør

Design of Mechanical Systems, civilingeniør

Design of Mechanical Systems, civilingeniør

Har du lyst til at arbejde med udvikling og design af industriprodukter, der kræver fordybelse og sans for detaljer? Den øgede globale konkurrence stiller stadigt større krav til produkternes effektivitet og funktionalitet, og der er derfor brug for ingeniører, som kan udvikle avancerede mekaniske systemer, maskiner og andre produkter. Som civilingeniør i Design of Mechanical Systems (Design af Mekaniske Systemer) får du en maskiningeniøruddannelse på højeste niveau og er klædt godt på til at klare disse udfordringer.

BEMÆRK

Design of Mechanical Systems er fra optaget 2019 blevet oprettet som specialisering under den nye uddannelse Mechanical Engineering. Læs mere her:

Mechanical Engineering

 

”Uddannelsen giver gode muligheder for kombination af teori og praksis. Samtidig føles teorien både meget anvendelig og bliver sjældent så abstrakt, at det føles som ren matematik”

Jonas Sjølund, tidligere studerende, nu ph.d.-studerende på AAU

Design of Mechanical Systems er en 2-årig, engelsksproget kandidatuddannelse, der læses i Aalborg. Uddannelsen fokuserer på brugen af både teori og praksis i forbindelse med design og udvikling af industrielle produkter. Derved lærer du at kombinere dine tekniske og kreative færdigheder, og du opnår solid viden om hele design- og udviklingsprocessen.

Mød Jonas fra Gomspace

 

Gennem projektarbejdet får du rig mulighed for at afprøve dine idéer i praksis. Langt størstedelen af alt projektarbejdet foregår nemlig i tæt samarbejde med danske og internationale industrielle virksomheder. Dette kunne bl.a. inkludere vindmølleproducenterne Vestas eller Siemens Wind Power, hvor studerende har været involveret i flere projekter relateret til design og udviklingsprocessen. Af andre projekteksempler kan nævnes crashtest simulering i samarbejde med Ford Motor Company i Tyskland, simulering af rendegraver i samarbejde med Hydrema og biomekanisk analyse af ledbåndsskader i samarbejde med biomedicinske forskere.

”GENNEM DET PROBLEMBASEREDE PROJEKTARBEJDE KNYTTES FAGENE SAMMEN TIL EN HELHED”

Søren Nørgaard Sørensen, studerende

Uddannelsen er et fuldtidsstudium, og studieformen er som på AAU’s andre uddannelser karakteriseret ved problembaseret projektarbejde i grupper. Dette medfører bl.a., at du som studerende skal forvente at arbejde tæt sammen med andre studerende hovedparten af tiden, ligesom det vil være et krav, at du møder frem stort set dagligt og tilbringer det meste af dagen på universitetet.

Som færdiguddannet civilingeniør har du mulighed for at være involveret i udviklingen og fremstillingen af en stor del af de produkter, vi anvender i vores hverdag. Enten gennem direkte deltagelse i selve design- og udviklingsprocessen eller gennem udvikling af produktionsudstyret, der anvendes under fremstillingen af produktet.

Du kan arbejde hos fx:

  • Rådgivende ingeniørfirmaer
  • Industrielle virksomheder
  • En virksomheds forsknings- og udviklingsafdeling
  • Universiteter som forsker bl.a. ved at søge et ph.d.-stipendium

"Det spændende ved uddannelsen er den teoretiske dybde kombineret med det praktiske i form af eksperimenter til at be- eller afkræfte teorier"

Lasse Søgaard Ledet, tidligere studerende, nu erhvervs-ph.d.-studerende


Se brochure om uddannelser inden for Maskin og Produktion (pdf):


testimonials

LÆS MERE OM FAGLIGT INDHOLD PÅ DESIGN OF MECHANICAL SYSTEMS


Mød studerende

 

 

SOM STUDERENDE PÅ AAU MØDER DU …

PROBLEMBASERET LÆRING (PBL)

Aalborg Universitet er verdenskendt for sin unikke undervisningsform problembaseret læring (PBL). Arbejdsformen er værdsat og efterspurgt af såvel erhvervslivet som de studerende. I det problemorienterede projektarbejde er du i stor udstrækning selv med til at definere de problemstillinger, du arbejder med inden for de faglige rammer. Læs mere om PBL.

TEAMWORK

De studerende arbejder i forbindelse med projektarbejdet i grupper. Det giver bl.a. mulighed for, gennem samarbejde og arbejdsdeling, at udforske større og mere komplekse problemstillinger, end du ville kunne klare alene. Desuden har gruppearbejdet en social funktion, som gør, at du hurtigt lærer dine medstuderende at kende og føler dig hjemme på universitetet. Læs mere om teamwork som arbejdsform.

SAMARBEJDE MED ERHVERVSLIVET

Aalborg Universitet har et tæt samarbejde med erhvervslivet. Det betyder, at du som studerende kommer til at arbejde med virkelige problemstillinger fra virksomheder og organisationer. Dermed får du allerede, mens du studerer, mulighed for at få en erhvervsrettet og praktisk vinkel på dine akademiske kompetencer.

DIN UNDERVISER FORSKER

På Aalborg Universitet drives der forskningsbaseret undervisning. Det betyder, at dine undervisere forsker inden for samme fagområde, som de underviser i. Du får derfor tilgang til den nyeste viden og engagerede undervisere, der brænder for det, de underviser i. Undervisningsmaterialet er derfor ikke kun hentet fra bøger men kan fx også være aktuelle artikler fra tidsskrifter. 

LABORATORIER I VERDENSKLASSE

Laboratorierne på Aalborg Universitet er af højeste standard, og de spiller en vigtig rolle i undervisningen. Du kommer til at arbejde under de bedste laboratorieforhold med adgang til den nyeste teknologi, hvilket er af afgørende betydning for dit udbytte af undervisningen.

STUDIEBYEN AALBORG

Som studieby har Aalborg mange fordele. Byen er Danmarks fjerde største by, og hele 20% af kommunens indbyggere er studerende. Byen har meget at byde på inden for kultur, sport og fritid, men samtidig har den alligevel en overskuelig størrelse og et trygt miljø. Det er nemt at finde en god studiebolig i Aalborg sammenlignet med andre større universitetsbyer. Læs mere om at leve som studerende i Aalborg.


SØG OPTAGELSE PÅ DESIGN OF MECHANICAL SYSTEMS

Læs mere om uddannelsen

Du får viden om

  • Materialers opførsel under mekanisk belastning
  • Numerisk modellering og optimering
  • Kompositmaterialer og kompositkonstruktioners mekanik
  • Konstruktion af mekaniske systemer

Fakta om uddannelsen

Sprog

Engelsk

By

Adgangskrav

Se Studieordningen