AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Dansk, kandidat

Studiets vejleder

De decentrale studievejledere, som i de fleste tilfælde selv er studerende på uddannelserne, kan bl.a. vejlede om indholdet i det enkelte studium, studiemiljø, eksamensregler, dispensationer m.v.


decentral studievejleder på Dansk

Lars Valsted Andersen
Kroghstræde 3, lok. 1.112
9220 Aalborg Ø.
9940 9194 - studvejl-dansk@hum.aau.dk


træffetider:

Den ugentlige træffetid er fra den 4/2 2019 mandage mellem 14:30 og 16:30. Studievejlederen kan stadig kontaktes via mail, ligesom individuelle møder kan aftales efter behov.

Alternativt kan studiesekretær Louise Froberg kontaktes: froberg@cgs.aau.dk + den generelle studievejledning på AAU: studievejledning@aau.dk.


Sådan behandler vi dine oplysninger

Aalborg Universitet videregiver under ingen omstændigheder dine kontaktoplysninger til andre (tredjepart). De vil udelukkende blive anvendt ved denne henvendelse. Alle studievejledere er underlagt tavshedspligt, og du kan altid henvende dig anonymt.


Lille studievejledning

Læs også Lille studievejledning. Den er ment som et kort opslagsværk, hvor du kan få svar på nogle grundlæggende spørgsmål især vedrørende kursusdeltagelse, projektarbejde, skriftlige opgaver og eksamen

AAU Studievejledningens hjemmesider om studieteknik.

Kontakt studiet

STUDIE- OG STUDIENÆVNSSEKRETÆR

Louise Froberg Andersen
Krogstræde 1, lokale 2.023
9220 Aalborg Øst
Tlf: 9940 9180
froberg@cgs.aau.dk

 

Studienævnet for dansk

Generel studievejledning om AAU's uddannelser

Generel studievejledning om AAU's uddannelser


AAU StudievejledningHer finder du masser af information om blandt andet optagelse, ansøgningsprocedure, valg undervejs, orlov og udmeldelse.

Du er også altid velkommen til at e-maile eller ringe til AAU Studievejledning hvis du har spørgsmål, eller har brug for en snak.

E-mail:

studievejledning@aau.dk

Telefon:

99 40 94 40
Åbningstider for telefonsamtaler: Mandag-fredag kl. 12.00-15.00

Vi har udvidet åbningstid (10-15) i følgende perioder i 2019:
Den 22. februar – 15. marts
Den 14. juni – 5. juli
Den 29. juni – 9. august.

personligt møde:

Vi kan besvare langt de fleste spørgsmål telefonisk, men du har også mulighed for at komme ind og få et personligt møde med en af vores vejledere. Da vi kun har begrænsede tider, er det nødvendigt at booke i forvejen, og vær forberedt på at du ofte skal booke i god tid.

Sådan behandler vi dine oplysninger

Aalborg Universitet behandler alle dine oplysninger med fortrolighed. Alle studievejledere er underlagt tavshedspligt, og du kan altid henvende dig anonymt.

Læs mere om uddannelsen

Din SU og økonomi

Din SU og økonomi

Som studerende på Aalborg Universitet (AAU) har du mulighed for at få økonomisk støtte i form af SU (Statens Uddannelsesstøtte).
 

Læs mere om din su og økonomi