AAU logo

Dansk, kandidat

Fagligt indhold

På kandidatuddannelsen i Dansk kommer du til at beskæftige dig med disse fagområder:

  • Sprog
  • Litteratur
  • Medier.

Uddannelsen er opbygget sådan, at du har 2,5 semester (75 ECTS) på grundfaget i Dansk og 1,5 semester (45 ECTS) på dit kandidatsidefag.

7. og 8. semester

På 7. semester læser du udelukkende på dit kandidatsidefag. På 8. semester er du halvdelen af tiden på Dansk og halvdelen af tiden på dit sidefag. Efter dette semester er du færdig med sidefaget. I dansk skal du skrive et projekt inden for et af danskfagets fagområder. Der vil være kurser inden for mindst to af fagområderne, som du kan bruge som inspiration til projektet.

9. semester

På dette semester skal du i et praksisforløb (praktikophold). Hvis du gerne vil i undervisningspraktik og prøve, hvordan det er at undervise i dansk, vil du inden praktikken få undervisning i didaktik, generel læringsteori og praktisk formidlingsteknik. I forlængelse af disse kurser skal du et par uger i praktik på et gymnasium, VUC el.lign., hvor du vil prøve at undervise i praksis. Du vil blive tilknyttet en lærer på stedet, som giver dig feedback på din undervisning. Du har også mulighed for at komme i praktik i en privat eller offentlig virksomhed, hvor du kan arbejde med formidlings- og kommunikationsopgaver – fx som kommunikations- eller informationsmedarbejder. Hvis du vælger denne slags praktik, vil opholdet i virksomheden typisk være af noget længere varighed.

9. semester byder også på et projekt. Der er kurser inden for mindst to af danskfagets fagområder, sprog, litteratur og medier, som du kan bruge til inspiration til emnevalg. På 9. semester skal du have to valgfag. Du kan enten vælge valgfag, som danskuddannelsen udbyder (fx Retorik, Sprogfilosofi, Litteraturteori eller Æstetisk teori), eller du kan vælge valgfag fra en anden uddannelse.

10. semester / speciale

På kandidatuddannelsens sidste semester skal du skrive speciale. Specialets emne kan ligge inden for alle Danskuddannelsens fagområder, og du har også mulighed for at flette dit sidefag ind i specialet.

exempler på opgaver 8. semester

Bestsellerisme og litterær kvalitet


Se studieordningen for uddannelsen

Læs projekter skrevet af de studerende i Projektbiblioteket.

Vil du være gymnasielærer?

Vil du være gymnasielærer?

Har du lyst til at arbejde med undervisning og formidling af viden på gymnasie-, hf- eller handelskoleniveau? Det får du kompetence til ved at kombinere et centralt fag med et sidefag.
 

Læs mere om at blive gymnasielærer

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde

Læs uddannelsen som

  • To-faglig uddannelse med et centralt fag og et sidefag
    Den to-faglige uddannelse er for dig, der gerne vil kombinere et centralt fag med et sidefag, fx Idræt, Samfundsfag eller Engelsk.