AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Cyber Security, kandidat

Fagligt indhold

Studerende laver gruppearbejde

 

Obligatorisk for alle ikke-AAU bachelorer

Alle bachelorer, som ikke har deres bachelorgrad fra Aalborg Universitet, skal deltage i et kursus om problembaseret læring (PBL) som en del af deres 1. semesterprojekt. Bachelorer, som har fået merit for 1. semester, skal deltage i kurset, så det sikres, at de lærer at arbejde efter PBL-modellen. Du kan læse mere om PBL her  https://www.aau.dk/om-aau/aalborg-modellen-problembaseret-laering

 

1.SEMESTER: DISTRIBUTED SYSTEMS SECURITY

På 1. semester er der fire kurser og et projektmodul.

 

NETWORK SECURITY

Kurset giver dig en introduktion til netværkssikkerhed: passive metoder til netværksovervågning og netværksanalyse samt aktive metoder som netværksscanning. Du opnår bl.a. viden om netværksbaserede IT-sikkerhedstrusler og sikkerhedsprotokoller.

 

SECURE SOFTWARE DEVELOPMENT

Dette kursus lærer dig at vurdere de potentielle sikkerhedsrisici og sårbarheder I en typisk software-applikation og at foretage en trusselvurdering, opstille relevante sikkerhedsmål med henblik på at reducere antallet af sårbarheder.

 

SECURITY IN IOT AND CLOUD ARCHITECTURES

Du lærer gennem dette kursus om de grundlæggende aspekter af sikkerhed I IoT-enheder og cloud-teknologier.

 

FUNDAMENTALS OF SECURITY AND CRYPTOGRAPHY

I dette kursus opnår du viden om en række områder indenfor cybersikkerhed og kryptografi. Den viden vil være et fælles udgangspunkt for de fortsatte studier.

 

1. SEMESTERPROJEKT: DISTRIBUTED SYSTEMS SECURITY

Gennem projektarbejdet på 1. Semester lærer du at løse en virkelighedsnær problemstilling relateret til sikkerhed i distribuerede systemer. Du skal demonstrere, at du er i stand til at udvælge relevante teorier, metoder og værktøjer inden for systemsikkerhed og sammenfatte disse i en ny kontekst med det formål at producere ny viden og nye løsninger.

 

2.SEMESTER: SECURE SYSTEMS – ATTACK AND DEFENSE

På 2. semester er der to kurser, et projektmodul og et valgfag.

 

HACKER SPACE

Kurset giver dig viden og praktisk erfaring med netværksbaserede angreb. Du får erfaring med både angrebs- og forsvarsvinkler samt muligheden for at afprøve forskellige angrebs- og forsvarsstrategier i et sikkert og lukket testmiljø.

 

ADVANCED SOFTWARE SECURITY

Dette kursus giver dig en indsigt i og viden om et udvalg af avancerede state-of-art teorier, teknikker og værktøjer inden for softwaresikkerhed.

 

MACHINE LEARNING – VALGFAG

Valgfaget lærer dig de væsentligste aspekter af maskinlæring med henblik på at du lærer at løse praktiske problemer.

 

IDENTITY AND ACCESS MANAGEMENT – VALGFAG

Valgfaget giver dig en forståelse for digitale identiteter og begreber samt en forståelse af bl.a. identifikation og autentifikation.

 

2. SEMESTERPROJEKT: SECURE SYSTEMS – ATTACK AND DEFENSE

Ved at tænke som en hacker, får du en bedre forståelse for, hvordan systemer kan sikres mod angreb og hvordan angreb detekteres. Formålet med projektet på 2. Semester er, at du arbejder med et konkret system og lærer, hvordan det kan angribes og/eller forsvares.

 

3.SEMESTER - FEM FORSKELLIGE MULIGHEDER

På 3. semester kan du sætte dit forløb sammen på fem forskellige måder. Et kursus er obligatorisk for alle og derudover udbydes 4 kurser i løbet af semestret, som kan inkluderes i tre af de fem forløb.

 

OBLIGATORISK FOR ALLE - ADVANCED TOPICS OF CYBER SECURITY

I dette kursus får du viden om den nyeste forskning inden for cybersikkerhed. Du lærer om emner såsom detektion og omgåelse af sikkerhedsmekanismer, specialiserede angreb og kollaborative forsvarsmekanismer.

 

MULIGHED A: PROJEKT I SECURITY GOVERNANCE + TO KURSER

I projektarbejdet lærer du om sammenhængen mellem tekniske, økonomiske, politiske og kulturelle aspekter af cybersikkerhedstrusler for enkeltpersoner, virksomheder, organisationer eller nationer.

 

MULIGHED B: PROJEKT I SECURE SYSTEMS DEVELOPMENT + TO KURSER

I dette projektarbejde vil du lære at designe og udvikle et sikkert system baseret på en grundig analyse af trusler og risici. Du lærer også at teste og verificere sikkerheden af det system der udvikles.

 

MULIGHED C: VIRKSOMHEDSOPHOLD

Et virksomhedsophold betyder, at du tilbringer hele dit 3. semester i en virksomhed. Både virksomheden, din AAU-vejleder og Studienævnet for Elektronik og IT skal godkende planen og den endelige aftale. Desuden skal opholdets arbejdsmængde svare til de 30 ECTS-point, som et semester indeholder.

 

MULIGHED: LÆS DIT 3. SEMESTER PÅ ET ANDET UNIVERSITET – I DANMARK ELLER UDLANDET

Aalborg Universitet samarbejder med en række universiteter over hele verden. Du har derfor muligheden for at tilbringe dit 3. semester på et andet universitet; enten i Danmark eller udlandet. https://www.aau.dk/uddannelser/praktik-og-udlandsophold/

 

Mulighed E: LANGT AFGANGSPROJEKT + TO KURSER

Du kan også vælge at påbegynde dit speciale allerede på 3. semester, kaldet ”langt afgangsprojekt”. Hvis du vælger denne mulighed, skal dit speciale indeholde eksperimenter, og det skal godkendes af Studienævnet for Elektronik og IT. Som ved de andre fire muligheder skal din arbejdsbelastning svare til 30 ECTS.

 

KURSERNE

PRIVACY ENGINEERING

I dette kursus lærer du, hvordan man som softwareudvikler integrerer privacy i designprocessen. Sådanne løsninger bidrager til at sikre virksomheders brug af data og giver kunder/brugere mulighed for at kontrollere, hvilke data der anvendes og gemmes.

 

MODELS OF SECURITY

Du får en indsigt i et udvalg af de modeller og teorier, der udgør det teoretiske fundament for den formelle del af forskningen inden for den formelle del af IT-sikkerhed, som anvendes til certificering/validering af sikkerheden i de mest sikkerhedskritiske systemer.

 

IT SECURITY REGULATION

Kurset giver dig et overblik over de lovgivningsmæssige og institutionelle rammer for cybersikkerhed og den anvendelser.

 

ENTERPRISE SECURITY AND COMPLIANCE

I dette kursus får du viden om en metode til identifikation og håndtering af risici I et større IT-systemlandskab, forslag til brug af sikkerhedsforanstaltninger og compliance-målinger.  

 

 

 

4.SEMESTER: SPECIALE

På 4. semester skal du enten fortsætte arbejdet med dit speciale fra 3. semester, eller du skal påbegynde dit speciale, som skal afleveres og forsvares i slutningen af semestret.

Du specialiserer dig i et emne, som du har særlig interesse for og du udarbejder dit speciale enten alene eller i en gruppe med andre studerende.

Der udbydes ikke kurser på 4. semester, da du skal bruge hele semestret på at udarbejde dit speciale.

Når du er færdig med dit speciale, er du civilingeniør i Cybersikkerhed.

Læs mere om uddannelsen

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde