AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Culture, Communication and Globalization, Kandidat

Fagligt indhold

Kandidatuddannelsen i Kultur, Kommunikation og Globalisering er bygget op af fire semestre/2 år (7.-10. semester). I løbet af 2 to år kan du selv vælge, om du vil sammensætte din helt egen profil, eller om du vil specialisere dig inden for en af de fire linjer:

 • Market communication and consumption
 • Organizational culture and leadership
 • International relations and the global order
 • International migration and ethnic relations.

7. semester

På uddannelsens det første semester (7. semester) beskæftiger du dig med globalisering og globale processer. Der er en række kurser inden for temaet, både fælleskurser og kurser i de enkelte linjer. Eksempler på kurser er:

 • Culture and Consumption
 • Social Movements and Global Democracy
 • Organizational Leadership and Communication
 • The United States and Global Politics
 • Migration and Globalization in the 21st Century

I forlængelse af disse kurser skal du skrive et projekt inden for det overordnede emne globale processer. Videnskabsteori og metode kommer også i fokus på det første semester. Du vil lære om humanistisk og samfundsvidenskabelig videnskabsteori og om metoder, som er relaterede til internationale og kulturelle problemstillinger.

8. semester

På det andet semester skal du beskæftige dig med kulturelle og kommunikative aspekter af globale processer. Du kan deltage i kurser inden for fagområdet, og hvis du ønsker en af de fire specialiseringer, skal du skrive projektet inden for denne specialisering. Eksempler på kurser:

 • Communication and Transnational Mobility
 • Media Consumption, Cultural Globalization and Ethnic Relations
 • Branding and Experience Economy
 • Globalisation from Below: New Politics and Social Movements
 • Transnationalism and Borders

På dette semester kommer du også til at arbejde mere indgående med de videnskabelige metoder, som knytter sig til den specialisering, du har valgt. Det vil ske gennem workshops, hvor du lærer at vurdere og vælge blandt fagområdets metoder, hvilke problemstillinger der knytter sig til dem, og hvordan du omsætter metoderne til konkrete redskaber, som du kan bruge, når du laver opgaver og projekter.

9. semester – Praktik

Uddannelsens tredje semester er et praktikophold. Du kan frit vælge, om du vil i praktik i Danmark eller udlandet. Praktikken kan foregå i en privat virksomhed, i offentlige institutioner eller non-profit organisationer. Du kan komme til at arbejde med områder som kommunikation, markedsføring, ledelses- og organisationsudvikling, HR og projektledelse i en international kontekst. I tilknytning til praktikopholdet skal du udarbejde en praktikportfolio, som indeholder opgaver, som du laver i løbet af dit praktikophold.

Hvis du hellere vil på et studieophold i udlandet (eller et andet sted i Danmark) end i praktik, er der også mulighed for det.

10. semester – Speciale

På uddannelsens sidste semester skal du skrive speciale. Specialets emne skal være inden for den specialisering, du har valgt, men ellers vælger du selv emnet. Hvis du vælger den tværgående generalistlinje kan du vælge et emne på tværs af alle specialiseringerne.

Se uddannelsens studieordning

Læs projekter skrevet af de studerende i Projektbiblioteket.

specialiseringer

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde