AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Culture, Communication and Globalization, Kandidat

Adgangskrav

Adgangskravet til kandidatuddannelsen i Culture, Communication and Globalization er en gennemført relevant bacheloruddannelse.

En bacheloruddannelse defineres som relevant, hvis centrale fagområder giver kompetence i et omfang svarende til mindst 30 ECTS-point inden for fagområder, der er relevante for et eller flere af uddannelsens centrale fagområder: internationale og/eller interkulturelle forhold, kommunikation med relevans for uddannelsens fagområder, forbrug og markedskommunikation, organisation og ledelse, internationale relationer og den globale orden, international migration og etniske relationer. Desuden kræves dokumenteret undervisning inden for samfundsvidenskabelig eller humanistisk metode.

Uddannelsen udbydes på engelsk, og der kræves engelsk på B-niveau.

BAcheloruddannelser fra AAU som giver ret til optagelse

  • En bacheloruddannelse i Language and International Studies, English, fra Aalborg Universitet giver ret til optagelse på kandidatuddannelsen, hvis optagelsen sker i direkte forlængelse af den afsluttende bacheloruddannelse.

Andre beslægtede uddannelser kan give adgang til optagelse, og dette vil blive vurderet ud fra de gældende adgangskrav.

For yderligere oplysninger, se http://www.uddannelsestjekker.aau.dk/ og https://www.fak.hum.aau.dk/uddannelse/studieordninger/culture-communication-globalization/

Studienævnet foretager ikke forhåndsvurdering af adgangsgrundlag. Det betyder, at faglige vurderinger kun foretages i forbindelse med, at der indsendes en konkret ansøgning om optagelse ved den gældende deadline.

Adgangsbegrænsning

Der er adgangsbegrænsning til kandidatuddannelsen i Culture, Communication and Globalization. Det betyder, at det ikke er alle ansøgere, der søger rettidigt, og som opfylder adgangskravene, der er sikret en studieplads.

Uddannelsen forventer i 2019 at udbyde 93 studiepladser.
 

prioritering af kvalificerede ansøgere sker på baggrund af følgende udvælgelseskriterier:

  • Antal beståede ECTS-point ud over de 30 ECTS-point inden for de relevante fagområder, som er minimumskravet i den adgangsgivende bacheloruddannelse (internationale og/eller interkulturelle forhold, kommunikation med relevans for uddannelsens fagområder, forbrug og markedskommunikation, organisation og ledelse, internationale relationer og den globale orden, international migration og etniske relationer)
     
  • Det samlede karaktergennemsnit for den adgangsgivende eksamen
     
  • Motivation for ansøgning om optagelse på kandidatuddannelsen, herunder mål med kandidatuddannelsen og kendskab til denne. Motivationen skal være på engelsk og må højst fylde en side.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 1. marts med studiestart den 1. september.


Du skal søge digitalt via ansøgningssystemet. Husk, at din ansøgning skal indeholde dokumentation for bestået adgangsgivende eksamen.

Søg optagelse


Svar på din ansøgning

Har du søgt optagelse inden ansøgningsfristens udløb, kan du forvente svar senest den 10. juni.

 

yderligere information

Du kan læse mere om optagelse på en kandidatuddannelse fx frister, meritmuligheder, dispensation og information til ansøgere, der er forsinkede i deres bacheloruddannelse.

Læs mere om optagelse på en kandidatuddannelse

BACHELORUDDANNELSE FRA AAU, SOM GIVER RET TIL OPTAGELSE (RETSKRAV)

Du har ret til optagelse på den kandidatuddannelse, der er den naturlige overbygning af din bacheloruddannelses fagområde, hvis optagelsen sker i direkte forlængelse af den afsluttede bacheloruddannelse. Retskravet gælder til kandidatuddannelsen på det universitet, du tog din bacheloruddannelse ved.

retskrav til optagelse på kandidatuddannelser

 

Dobbeltuddannelse

Hvis du allerede har en uddannelse på samme niveau som den, du har tænkt dig at søge, skal du være opmærksom på reglen om dobbeltuddannelse, som betyder at det som udgangspunkt ikke længere er muligt at blive optaget på mere end én ordinær videregående heltidsuddannelse.

Læs mere om dobbeltuddannelse