AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Computer Science (IT), kandidat

Fagligt indhold

Fagligt indhold

I det følgende har vi samlet information om de enkelte semestre, kurser og projekter på kandidatuddannelsen i Computer Science (IT).

OBLIGATORISK FOR ALLE IKKE-AAU BACHELORER

Alle bachelorer, som ikke har deres bachelorgrad fra Aalborg Universitet, skal deltage i et kursus om problembaseret læring (PBL) som en del af deres 1. semesterprojekt. Bachelorer, som har fået merit for 1. semester, skal deltage i kurset, så det sikres, at de lærer at arbejde efter PBL-modellen. Læs mere om PBL her.

fire SPOR

Der findes fire spor på uddannelsen; Information Technology (IT), Machine Intelligence (MI), Data Engineering (DA) og Embedded Systems (ES).  Hvert sport giver en sammenhængende profil, og de studerende skal vælge det spor, de ønsker at følge, på 2. semester af uddannelsen.

Ud over sporene i skemaet nedenfor er det også muligt at lave andre kombinationer, hvilket skal godkendes først. Studerende med en bachelorgrad fra Informationsteknologi vil automatisk blive tilmeldt IT-sporet. Obligatoriske kurser er indsat i kursiv nedenfor.

Semester

Obligatorisk
kursus,
alle spor

IT-sporet
(Information
Technology)

MI-sporet
(Machine
Intelligence)

DE-sporet
(Data
Engineering)

ES-sporet
(Embedded
Systems)
1 Programming paradigms

Computability and Complexity samt et af følgende:

Advanced Topics in Databases

Machine Intelligence

Advanced Topics in Human-Computer Interaction

Machine Intelligence

Web Intelligence

Machine Intelligence samt et af følgende

Advanced Topics in Databases

Data-Intensive Systems

Advanced Topics in Distributed Systems

Real Time Systems

2 Software Engineering

Languages and Compilers samt et af følgende

Advanced Algorithms

Advanced Programming

Principles of Operation Systems and Concurrency

Advanced Algorithms

Advanced Topics in Machine Intelligence

Advanced Algorithms

Advanced Programming

Test and Verification samt et af følgende

Advanced Topics in Modelling and Verification

Advanced Programming
3

Entrepreneurship

Specialisation course 

Pre-Specialisation in Computer Science Pre-Specialisation in Computer Science Pre-Specialisation in Computer Science Pre-Specialisation in Computer Science
4   Master's thesis Master's thesis Master's thesis Master's thesis

 

1. SEMESTER; FRA VIRKELIGHED TIL MODELLER

PROJEKT

På Aalborg Universitet har vi fokus på projektarbejde. De studerende bruger halvdelen af hvert semester på projektarbejde i grupper. Grupperne dannes på baggrund af de valgfag, som de studerende har valgt. I projektet på 1. semester lærer du hvordan brugen af avancerede modeller kan hjælpe med at identificere og løse et problem inden for applikation eller forskning i datalogi samt hvordan analyse af problemet kan bidrage til teoriskabelse inden for datalogi.

KURSER

På 1. semester skal du følge et obligatorisk kursus i

 • Programming Paradigms

Og du skal vælge to kurser blandt følgende

 • Computability and Complexity
 • Advanced Topics in Databases
 • Machine Intelligence
 • Advanced Topics in Human-Computer Interaction
 • Data-Intensive Systems
 • Advanced Topics in Distributed Systems
 • Real Time Systems
 • Web Engineering
 • Web Intelligence

Du har frie hænder ift. valg af kurser.

2. SEMESTER; FRA MODELLER TIL VIRKELIGHED

PROJEKT

Ved starten af 2. semester skal du have besluttet dig for hvilket spor eller individuelle kombination, du vil følge. Projektgrupperne dannes på baggrund af de fire spor, hvor du vil få mulighed for at gå mere i dybden med dit emne. På 2. semester får du yderligere indsigt i, hvordan brugen af datalogiske modeller kan hjælpe med at identificere og løse problemer inden for datalogisk forskning og applikation.

KURSER

På 2. semester skal du følge et obligatorisk kursus i

 • Software Engineering

Og du skal vælge to kurser blandt følgende

 • Advanced Algorithms
 • Mobile Software Technology
 • Advanced Programming
 • Software Innovation
 • Languages and Compilers
 • Principles of Operation Systems and Concurrency
 • Advanced Topics in Machine Intelligence
 • Test and Verification
 • Advanced Topics in Modelling and Verification

3. SEMESTER; FORSPECIALISERING I COMPUTER SCIENCE (IT)

På 3. semester påbegynder du din specialisering i Computer Science (IT). I arbejdet med semesterprojektet fokuserer vi på, at du skal lære at formidle et forskningsproblem inden for datalogien. Dette vil danne grundlaget for dit speciale, som du udarbejder på 4. og sidste semester af uddannelsen. Du vil desuden deltage i et specialiseringskursus, som passer til det spor, du har valgt. Kurserne er;

 • Database technology
 • Distributed systems
 • Human-computer interaction
 • Semantics and verification
 • Machine intelligence
 • System development
 • Programming technology

Ud over projektet og specialiseringskurset skal du deltage i et entreprenørkursus, hvor du vil lære om softwarerelateret forretningsudvikling, inkl. fx konkurrence og markedsvilkår, forretningsmodeller og -planer, marketing og vækststrategier mm.

4. SEMESTER; SPECIALE

Der udbydes ingen kurser på 4. semester, for her skal du bruge hele tiden på arbejdet med dit speciale.

Læs mere om uddannelsen

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde