Forskning
Samarbejde

Chemistry, civilingeniør

Fagligt indhold

Fagligt indhold

"Den ting jeg bedst kan lide ved at læse ved AAU er, at man kan være med til at gøre en forskel"

Elsemarie Rimmer, studerende

Kandidatuddannelsen som civilingeniør i Chemistry (Kemi) giver dig et bredt fundament til at kunne løse relevante problemstillinger i industrien. Studerende har bl.a. arbejdet med solceller baseret på hybridpolymerer, brug af pektin til stabilisering af yoghurt og rensning af spildevand ved hjælp af membranbioreaktor.

Flere emner, du kan arbejde med, inkluderer fx:

 • Uorganiske materialer som glas og keramik
 • Organiske materialer som polymerer og kulhydrater
 • Kolloider og mikropartikler
 • Fysisk-kemisk karakterisering
 • Organisk syntese
 • Supramolekylær kemi
 • Separationsprocesser

Arbejd med den seneste internationale forskning og teknologi

I løbet af uddannelsen bliver du bekendt med teori og grundlæggende problemstillinger, og du kommer til at arbejde med den seneste internationale forskning og teknologi. Du har mulighed for at fordybe dig i emner, som du finder specielt interessante, eksperimentere og se tingene i et nyt perspektiv.

Uddannelsen er engelsksproget og veksler mellem kurser, laboratoriearbejde og projektarbejde. Du får mulighed for at samarbejde med erhvervslivet gennem dine projekter, hvor du og din projektgruppe finder løsninger på reelle udfordringer i branchen.

På 1.-2. semester bruger du og dine medstuderende halvdelen af studietiden på kurser og den anden halvdel på projektarbejde. Alle jeres projekter tager udgangspunkt i komplekse og ofte tværfaglige problemstillinger og er tilrettelagt sådan, at I hele tiden udfordres til at tænke i nye baner for at finde løsningsforslag.

På 3. semester starter du dit eksperimentelle afgangsprojekt, specialet. Der er også mulighed for fx et studieophold på et udenlandsk universitet eller virksomhedsophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed. Specialet færdiggør du på 4. semester.

Opbygning på studiet

1. SEMESTER: MATERIALETEKNOLOGI

På kandidatuddannelsens 1. semester vil du arbejde med fremstilling og bearbejdning af materialer. Endvidere vil der være fokus på udviklingen af fremtidens materialer såsom ekstra holdbart glas og isoleringsmaterialer.

PROJEKT

 • Materials Technology (15 ECTS)

KURSER

 • Materials Chemistry (5 ECTS)
 • Processing of Materials (5 ECTS)
 • Physical Chemistry of Materials (5 ECTS)

EKSEMPLER PÅ PROJEKTEMNER PÅ 1. SEMESTER

 • Oxidering af stenuldssmelter
 • Solceller baseret på hybridpolymerer
 • Syntese af kulhydrat polymerer som kromatografiske materiale
 • Elektro-kemisk koblering af kulhydrater til overflade


2. SEMESTER: MAKROMOLEKYLÆR KEMI

På 2. semester arbejder du med design og fremstilling af naturlige og syntetiske polymerer fx til brug i medicinalindustrien.

PROJEKT

 • Industrial applications of macromolecules (15 ECTS)

KURSER

 • Polymer Chemistry (5 ECTS)
 • Supramolecular Chemistry (5 ECTS)
 • Carbohydrate Chemistry (5 ECTS)

EKSEMPLER PÅ PROJEKTEMNER PÅ 2. SEMESTER

 • Molekylære design og syntese af conjugerede polymerer
 • Molecularly imprinted polymers with sucrose and cyclodextrin as template
 • Molecularly Imprinted Core-Shell Polymer Particles

3. SEMESTER

På 3. og 4. semester vil du normalt skrive et langt, eksperimentelt speciale, som strækker sig over to semester. Du har dog på 3. semester også mulighed for at

 • tage på virksomhedsophold (projektorienteret forløb) i en dansk eller udenlandsk virksomhed. På et virksomhedsophold skal du være med til at løse relevante problemer for organisationen og ikke kun deltage i den daglige drift af virksomheden
 • studere et semester på et udenlandsk eller et andet dansk universitet

Hvis du vil på studie- eller virksomhedsophold har Aalborg Universitet samarbejdsaftaler med universiteter over hele verden, ligesom fagmiljøet bag uddannelsen en lang række danske og internationale kontakter.

4. SEMESTER: AFGANGSPROJEKT

På 4. semester fordyber du dig i et afgangsprojekt, som du har valgt i samarbejde med din vejleder. Eksperimentelle specialer påbegyndes normalt allerede på 3. semester og vil typisk være inden for ét af uddannelsens tre centrale områder:

 • Kolloidkemi og separationsteknologi
 • Supramolekulær kemi og kulhydratpolymerer
 • Uorganiske amorfe materialer

Projektet kan foregå i samarbejde med en virksomhed eller det kan være egentlig forskning.

SPECIALE

 • Emne efter eget valg (30-60 ECTS)

EKSEMPLER PÅ specialeemner

 • Identificering og kvantificering af krystalliske faser i termisk behandlet isoleringsmateriale
 • Brug af pektin til stabilisering af yoghurt
 • Membranfiltrering af flokkulerede kolloider
 • Rensning af spildevand vha membranbioreaktor
 • Organiske solceller
 • Organiske L.E.D.
 • Cyclodextriner inklusion komplexer
   

STATE-OF-THE-ART LABORATORIEFACILITETER


LÆS MERE OM DINE muligheder for virksomheds- og udlandsophold

Læs mere om uddannelsen

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde