Forskning
Samarbejde

Chemical Engineering, civilingeniør

specialisering i Oil and Gas Technology

specialisering i Oil and Gas Technology

Vi gør offshore olie- og gasproduktion mere bæredygtig

EN AF DE BEDSTE INGENIØRUDDANNELSER I VERDEN

Tager du en ingeniøruddannelse på Aalborg Universitet, kommer du til at gå på et af de bedste ingeniøruddannelse i verden! Vores ingeniøruddannelser blev i 2018 kåret som det fjerdebedste i verden af 178 eksperter adspurgt af Massachusetts Institute of Technology (MIT). I samme omgang blev AAU udnævnt som det bedste ingeniøruniversitet i Europa for anden gang på et halvt år.

Fagligt indhold på specialiseringen

Produktion af olie og gas er udgør stadig en stor del af den samlede energiproduktion og vil til trods for det stigende fokus på produktion af vedvarende energi og bæredygtighed opretholde denne position i en betydelig overgangsperiode. Derfor er der et behov for at gøre olie- og gasproduktion mere bæredygtig, optimere genvindings- og separationsprocesserne ved brug af mindre kemikalier og mindre energi for at reducere miljøpåvirkningen og øge omkostningseffektiviteten.

Ved at vælge specialiseringen i olie- og gasteknologi på AAU Esbjerg får du indsigt i alle aspekter relateret til drift og procesteknologi samt sikkerhed i forbindelse med olie- og gasproduktion. På uddannelsen fokuseres der på behandlingen af produktionsvæsker over havbunden og adskillelse af olie og gas fra de betydelige og stigende mængder vand fra undergrunden. Du lærer om de processer, der bruges til at rense olie- og gasprodukterne og behandlingen af det overskydende vand. Formålet er at øge bæredygtigheden i produktionen ved optimering og introduktion af nye processer og koncepter.

Internationalt akademisk miljø tæt på industrien

På uddannelsen lærer du at om vigtigheden af de økonomiske og miljømæssige aspekter. Du lærer at arbejde, samarbejde og navigere i et internationalt akademisk miljø ofte i tæt samarbejde med industrien. Uddannelsen giver dig færdighederne til at arbejde i en globaliseret verden, og du vil møde forskellige kulturer og måder at samarbejde på, som vil forberede dig til livet efter eksamen. Du får viden om olie- og gasproduktionsindustrien og konsulentbistand, og hvordan den er organiseret og fungerer. I veludstyrede laboratorier vil du være i stand til at teste dine ideer og koncepter, og du vil lære at udvikle matematiske modeller af de processer du undersøger og anvende forskellige typer software til simulering og optimering.

Undervisningen foregår på engelsk og du vil færdes i et internationalt miljø med undervisere og medstuderende fra både Danmark og udlandet. Al litteratur er derfor også på engelsk.

Gennem projektarbejdet får du mulighed for at afprøve dine ideer i praksis og du vil kunne arbejde sammen med industrielle virksomheder. Det giver dig allerede som studerende mulighed for at få et godt indblik i verden uden for universitet og fremtidige jobmuligheder.

Find Kemi og BIOVIDENSKAB PÅ SOCIALE MEDIER