AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Chemical Engineering, civilingeniør

Oil and Gas Technology, civilingeniør

Oil and Gas Technology, civilingeniør

”Det spændende ved  Olie- og Gasteknologi er, at du får lov til at prøve mange forskellige ting, og du er selv med til at vælge projekter og dermed retning af din uddannelse”

Lene Karoline Ejlersen, studerende

 specialiseringen i Oil and Gas Technology (Olie- og Gasteknologi) på AAU Esbjerg beskæftiger du dig med de processer, der kræves for at udvinde olie og gas fra undergrunden. Uddannelsen giver dig et grundigt indblik i hele offshoresektoren, og du kan beskæftige dig med emner som fx underindustriernes produktion af platforme, udrustning og services samt selve udvindingen af olie og gas.

Olie- og gasudvinding kræver ud over kemi kendskab til undergrunden og til teknologier, der kan anvendes under ekstreme forhold. Geologi, procesteknologi, fluidmekanik og termodynamik indgår derfor også som væsentlige elementer i uddannelsen.

Samtidig med at du øger dit teoretiske og eksperimentelle niveau betragteligt, får du en grundlæggende viden om offshoreindustrien: hvordan den er organiseret samt viden om centrale processer og udstyr. Du lærer at udvikle matematiske modeller til at beskrive og simulere de aktuelle processer samt at kunne anvende relevante modelleringsværktøjer til planlægning og optimering.

”Projektarbejdet har lært mig at analysere et problem og finde en løsning, hvilket har givet mig en god basis for min karriere”

Marcin Mikolajczyk, tidligere studerende

Undervisningen foregår på engelsk og du vil færdes i et internationalt miljø med undervisere og medstuderende fra både Danmark og udlandet. Al litteratur er derfor også på engelsk.

”The best thing about my programme is that it makes us think in other direction than what is written in the book”

Frida Franic, studerende

Gennem projektarbejdet får du mulighed for at afprøve dine ideer i praksis og du vil kunne arbejde sammen med industrielle virksomheder. Det giver dig allerede som studerende mulighed for at få et godt indblik i verden uden for universitet og fremtidige jobmuligheder.