Forskning
Samarbejde

Chemical Engineering, civilingeniør

Specialiseringer på uddannelsen

Verden bruger store mængder af olie og gas, og der skal kemiingeniører til at udvinde den. Kendte oliereserver bliver hele tiden suppleret af nye fund; Ikke fordi vi opdager nye olie- og gasforekomster, men fordi kemiingeniører kan optimere produktionen, så selv små eller vanskeligt tilgængelige felter også kan udnyttes kommercielt.

Læs om specialiseringen i Oil and Gas Technology

Specialiseringer

Mange af Aalborg Universitets kandidatuddannelser har en eller flere forskellige specialiseringer, som du kan vælge mellem.

Hvad er en specialisering?

En specialisering er et særligt tilrettelagt forløb på din kandidatuddannelse, som giver dig kompetencer inden for et bestemt fagligt område.

I løbet af dit studium skal du tage stilling til, hvad du ønsker at specialisere dig indenfor. Afhængig af din uddannelse kan du vælge mellem flere områder. Det valgte område indgår i det samlede studium, og på den måde bliver din specialisering en rød tråd gennem hele din uddannelse.

Hvordan søger jeg ind?

Du søger ind på en specialisering ved at søge ind på den kandidatuddannelse, som specialiseringen er en del af.

Alfabetisk liste

Se en alfabetisk liste over AAU's specialiseringer nedenfor. Listen viser titlen på specialiseringen først som et link, herunder står titlen på kandidatuddannelsen, byen den kan læses i, samt om den er dansk- eller engelsksproget.