Forskning
Samarbejde

Chemical Engineering, civilingeniør

praktik- og udlandsophold

praktik- og udlandsophold


På kandidatuddannelsens 3. semester har du forskellige muligheder

  • Et virksomhedsophold (projektorienteret forløb), hvor du er med til at løse virkelige problemer for organisationen og ikke kun deltage i den daglige drift af virksomheden. I løbet af opholdet udarbejder du et projekt, som tager udgangspunkt i en eller flere af de arbejdsopgaver, du tager del i. Virksomhedsopholdet kan være i en virksomhed i enten Danmark eller udlandet
  • Et studieophold, hvor du tager et semester på et andet dansk eller et udenlandsk universitet
  • Et 30 ECTS projekt på AAU
  • Et langt afgangsprojekt som strækker sig over to semestre

AAU har samarbejdsaftaler med universiteter over hele verden, ligesom fagmiljøet bag uddannelserne også har en række internationale kontakter.

Læs mere om hvordan du planlægger et ophold på et andet universitet her.


Eksempel PÅ udlandsophold (virksomhedsophold og studie)

  • University of Strathclyde, Glasgow, Skotland – udvikling af fotokatalytiske titaniumdioxid film til selvrensende overflader


EKSEMPLER PÅ VIRKSOMHEDSOPHOLD I DANMARK

  • Rambøll Olie og Gas, Esbjerg – design af et flaresystem, design af sikkerhedsventiler og undersøgning af beholder kapacitet
  • Dansk Geo-Servex, Århus - eget projekt om at optimere rensningen af drikkevand på et vandværk


læs om dine job- og karrieremuligheder

Vil du på udlandsophold?

Vil du på udlandsophold?

Aalborg Universitets Internationale Kontor har mange års erfaring med at sende AAU-studerende på studie- eller praktikophold i udlandet, og du har mulighed for at søge AAU-legater via kontoret.
 

Læs mere om udlandsophold