AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Chemical Engineering, civilingeniør

mød en dimmittend

mød en dimmittend

Christian Juel Adamsen er uddannet civilingeniør i Chemical Engineering fra AAU-Esbjerg og er nu selvstændig og administrerende direktør i virksomheden Juel & Krøyer Aps.

"Olie- og gasbranchen er særlig interessant, fordi den har så stor betydning for samfundet"

"Mine arbejdsopgaver

Primo 2014 grundlagde vi firmaet Juel og Krøyer Aps. Vi specialiserer os i at rådgive offshore-operatører i vedligeholdelse af udstyr, såsom pumper, kompressorer, ventiler osv. samt i optimering af vedligeholdelsessystemer. Der er mange forskellige aspekter og opgaver i mit arbejde, hvilket jeg virkelig værdsætter. Jeg udarbejder f.eks. metodikker til hvordan, man bedst griber vedligehold an på en systematisk måde. Projektledelse og projektassistance til vores kunder, som bl.a. tæller Maersk og Dong, udgør også en væsentlig del. Generelt arbejder jeg meget med ledelse i forskellige henseender, hvilket jeg er utrolig glad for.
Noget af det mest interessante ved mit arbejde er, at jeg er med til at redefinere den måde, man vedligeholder udstyr på i oliebranchen. Tilgangen til vedligehold har altid været baseret på ’best practice’, hvor man gør det, man altid har gjort og justerer til hen ad vejen. Dermed er vedligeholdelse ofte styret af enkeltpersoners egne erfaringer og ønsker. Det er et af oliebranchens paradigmer, og det er virkeligt spændende at være med til at udfordre det - her kan man skabe værdi!
I takt med de stigende krav, som samfundet stiller, er man nødt til at fokusere på dokumenteringen af de beslutninger, der tages angående driften og vedligeholdelsen af det udstyr, man arbejder med. Her hjælper vi med at optimere de systemer og det set-up, der er i forhold til vedligehold.

Jeg har for nyligt færdiggjort en opgave for et firma, som var et studie i at lave levetidsforlængelse af en offshore platform i Nordsøen. Der fandtes ikke nogle egentlige metoder til at løse denne problematik. Derfor måtte vi tilegne os ny viden gennem research og løse opgaven ud fra dette. Projektet er jeg særlig stolt af, fordi vi udviklet metoden helt fra bunden i samarbejde med kunden.

Jeg synes, at olie- og gasbranchen er særlig interessant, fordi den har så stor betydning for samfundet. Uden den ville det gå ud over betalingsbalancen, og vores samfund ville ikke fungere. Samtidigt er det en branche i udvikling, og der er derved muligheder for at skabe ny viden. Der stilles hele tiden større krav til sikkerhed, produktionspålidelighed osv., hvilket betyder, at der er masser af plads til optimering.

At læse på AAU-Esbjerg

Den måde, jeg arbejder på i vores firma i dag, relaterer sig til den problemorienterede tilgang, der bliver undervist på Aalborg Universitet. Her lærer man netop hvordan, man tilegner sig ny viden og går systematisk til en problemstilling. Det er selvfølgelig ikke helt det samme at løse en problemstilling i universitetets rammer som i den virkelige verden, men fremgangen ligner alligevel. I den virkelige verden er der dog ofte flere udefrakommende faktorer, der påvirker løsningen, som ikke spiller ind, når man sidder på skolebænken. Interessenter, oliepriser, elpriser, prioriteringer osv. har alt sammen stor indflydelse på opgaven.
Ud over at den problemorienterede tilgang er en nyttig metode til løsningen af konkrete problemer i erhvervslivet, er det ligeledes en realitet, at gode samarbejdsevner er en nødvendighed. Derfor er jeg glad for, at jeg i studietiden lavede så meget gruppearbejde, som man gjorde på Aalborg Universitet Esbjerg.
Gruppearbejde var også en del af det sociale liv. Det, jeg husker bedst fra min studietid, er helt sikkert studiekammeraterne og underviserne, som man havde et afslappet forhold til. I bund og grund synes jeg, at Aalborg Universitet i Esbjerg havde de helt rette rammer til, at jeg kunne tilegne mig den viden, der gjorde det muligt, at jeg er der, hvor jeg er i dag – og her regner jeg med at blive i de næste mange år.

Valg af uddannelse

Jeg har altid haft en stor interesse for matematik og kemi, så det lå lige til højrebenet, at jeg skulle være ingeniør. Jeg vidste, at man som færdiguddannet ingeniør ville komme til at arbejde på et højt teknisk niveau, samt at man ville få gode muligheder for job bagefter – og det tiltalte mig meget."

Christian Juel Adamsen

Uddannet civilingeniør i Chemical Engineering fra AAU-Esbjerg

Selvstændig og administrerende direktør i virksomheden Juel & Krøyer Aps.