AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Chemical Engineering, civilingeniør

mød en dimmittend

mød en dimmittend

Nanna Krarup er uddannet civilingeniør fra AAU-Esbjerg og arbejder nu som procesingeniør i rådgivningsvirksomheden Atkins.

”Lige nu arbejder jeg bl.a. med flow assurance, hvilket er et område, der får stadig mere fokus i olie- og gasbranchen”

”Efter min uddannelse på AAU-Esbjerg fik jeg arbejde som procesingeniør hos Atkins. Lige nu arbejder jeg bl.a. med flow assurance, hvilket er et område, der får stadig mere fokus i olie- og gasbranchen. Flow assurance handler om, hvordan man transporterer olie i rørene. Når man borer og pumper olie op, er olien blandet med gas og vand. Derfor sikrer man via kemiske processer, at væskerne og gasserne flyder i rørene uden at danne faste stoffer. Det er meget spændende at være med til, og det er et område, jeg ser mig selv arbejde endnu mere med i fremtiden.

Min stilling som procesingeniør byder på utrolig stor variation. Jeg har både selvstændige opgaver, som kræver en høj grad af fordybelse, og opgaver som kræver gode samarbejdsevner. Jeg kan godt lide, at der både er mulighed for at fordybe sig i noget meget teknisk, finde på nye løsninger og samarbejde med både kolleger og kunder. Variationen i mit arbejde gør, at det altid er udfordrende og interessant at komme på arbejde – om det er på kontoret på Esbjerg havn, eller når jeg har mulighed for at komme offshore. Der er noget helt særligt ved at komme ud og besøge de platforme, vi leverer løsninger til.
Jeg valgte at arbejde i olie- og gasbranchen, fordi det er en branche, der er i konstant forandring. Det gør den både meget dynamisk og fascinerende. Der sættes mange midler af til forskning i olie- og gasbranchen, hvilket betyder, at der hele tiden skabes ny viden og dermed også nye udfordringer. Desuden synes jeg, at det er fascinerende at kunne bygge en kæmpe ø af stål ude midt i Nordsøen, og derfra hente olien op fra dybet i havbunden, og derefter transportere den mange flere hundrede kilometer ind til land. Det er da ingeniørkunst”.

I Atkins arbejder vi i teams og tværfagligt. Derfor værdsætter jeg de samarbejdsevner, som jeg fik opbygget gennem min uddannelse, hvor samarbejde var afgørende for et godt gruppearbejde og resultat. Kombineret med den problemorienterede tilgang, som Aalborg Universitet introducerede mig til, har det givet mig forudsætningerne for at kunne bidrage til komplekse ingeniørprojekter fra første dag.

Jeg har altid interesseret mig for matematik, kemi og fysik, og det var derfor nærliggende for mig at gå naturvidenskabens vej. Det, der tiltalte mig ved at læse til kemiingeniør, var, at uddannelsen er meget bred. Som kemiingeniør kan man arbejde inden for mange forskellige brancher bl.a. fødevarebranchen, oliebranchen, medicinalbranchen osv., hvilket betyder, at man har stor mulighed for at navigere efter egne interesser og skabe sin egen karriere – dét fandt jeg meget attraktivt.
Som kemiingeniør fra Aalborg Universitet i Esbjerg er man også klædt på til at arbejde på en international arbejdsplads. Dele af uddannelsen foregår på engelsk, så jeg er vant til at kommunikere på engelsk. Det har f.eks. været nemt for mig at kaste mig ud i at skrive tekniske rapporter på engelsk, og begå mig på engelsk over for kunder og udenlandske kollegaer – og det er nødvendigt i mit nuværende job.

De fleste firmaer inden for oliebranchen har kontorer over hele verden. Der er derfor mange muligheder for at skabe sig en international karriere. Jeg har netop været 12 dage i Skotland for at arbejde på et projekt på Atkins’ kontor i Aberdeen.
Ud over det internationale aspekt og evnen til at løse problemstillinger gennem samarbejde, har jeg også haft glæde af de fag, jeg har haft igennem mit studie. Specielt har olie- og gasfagene, jeg tog på overbygningen i Esbjerg, været nyttige i mit nuværende job hos Atkins”.

Nanna Krarup

Civilingeniør fra AAU-Esbjerg

Procesingeniør ved Atkins