Forskning
Samarbejde

Chemical Engineering, civilingeniør

Fagligt indhold

Fagligt indhold

”Den måde jeg arbejder på i vores firma i dag, relaterer sig til den problemorienterede tilgang, der bliver undervist på, på Aalborg Universitet. Her lærer man netop hvordan man tilegner sig ny viden og arbejder systematisk med en problemstilling”

Christian Juel Adamsen, tidligere studerende, nu selvstændig og administrerende direktør i virksomheden Juel & Krøyer Aps

På civilingeniøruddannelsen i Chemical Engineering (Kemiteknik) på AAU Esbjerg får du indgående kendskab til flere kerneområder inden for kemiteknologien. Du opbygger en grundlæggende viden om den kemiske industri, og du lærer om komplicerede kemiske processer.

Du bruger både dine kreative og dine tekniske færdigheder, og du planlægger og gennemfører drifts- og vedligeholdelsesopgaver på kemisk og kemisk relateret produktion. Du lærer at regne tekniske, økonomiske, miljømæssige og arbejdsmiljømæssige forhold ind i teorien. Kemiingeniører har æren for mange innovative nyudviklinger og processer, som beskytter miljøet og sikrer bedre udnyttelse af resurserne – og det er kemiingeniører, der skal levere de næste landvindinger. På uddannelsen i Chemical Engineering opbygger du en grundlæggende viden om den kemiske industri. Din kreativitet bliver udfordret og trænet, og din forståelse af komplicerede kemiske og biokemiske processer styrket. Du har desuden mulighed for at arbejde med offshore-relaterede emner, hvis det er der, din interesse ligger. 

I laboratoriet designer og tilrettelægger du forsøg, du analyserer kemitekniske problemstillinger og beskriver resultaterne af forsøgene.

I løbet af uddannelsen bliver du bekendt med teori, grundlæggende problemstillinger, metoder og værktøjer inden for fagområdet. Du kommer desuden til at beskæftige dig med den seneste internationale forskning og teknologi.

Du lærer om fx:

 • Procesanalyse, -modellering og -simulering
 • Strømningslære
 • Kolloid og grænsefladekemi
 • Kemometri
 • Teknisk vandbehandling
 • Polymerer og polymerers egenskaber

Uddannelsen er engelsksproget og veksler mellem kurser, laboratoriearbejde og projektarbejde. Du bliver opfordret til tæt samarbejde med erhvervslivet gennem dine projekter, hvor du og din projektgruppe arbejder med reelle udfordringer.

Uddannelsens opbygning

Projekter på 3. og 4. semester udføres typisk i tilknytning til igangværende forskningsprojekter på universitetet eller i samarbejde med eksterne virksomheder. Nogle studerende bliver tilbudt job i forlængelse af disse samarbejder.

Projektarbejdet er normalt organiseret i mindre projektgrupper på to til tre medlemmer eller som individuelle projekter. Der udbydes ikke faste kurser på andet studieår.

På 1.-2. semester bruger I halvdelen af studietiden på kurser og den anden halvdel på projektarbejde. Alle jeres projekter tager udgangspunkt i komplekse og ofte tværfaglige problemstillinger og er tilrettelagt sådan, at I hele tiden får nye faglige udfordringer at arbejde med.

På 3. semester er der mulighed for at starte et langt afgangsprojekt, et studieophold på et udenlandsk universitet eller virksomhedsophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed. Dit afgangsprojekt, specialet, færdiggør du på 4. semester.

”Hos Atkins arbejder vi i høj grad tværfagligt og i teams. Derfor værdsætter jeg de samarbejdsevner, som jeg fik opbygget gennem min uddannelse, hvor samarbejde var afgørende for at godt gruppearbejde og et godt resultat”

Nanna Krarup, tidligere studerende, nu procesingeniør ved Atkins

1. SEMESTER: procesanalyse

På 1. og 2. semester af uddannelsen får du indgående kendskab til flere kerneområder inden for kemiteknologien.

PROJEKT

 • Process Analysis (15 ECTS)

KURSER

 • Fluid Mechanics (5 ECTS)
 • Colloid and Interface Science (5 ECTS)
 • Chemometrics (5 ECTS)

EKSEMPLER PÅ PROJEKTEMNER PÅ 1. SEMESTER

 • Synthesis og nanoparticles
 • Bio-crude formation and in-situ upgrading
 • H2S Scavenging in oil industry – comparison of chemistry and compounds


2. SEMESTER: procesmodellering

På 1. og 2. semester af uddannelsen får du indgående kendskab til flere kerneområder inden for kemiteknologien.

PROJEKT

 • Process Modelling (15 ECTS)

KURSER

 • Process Simulation and Instrumentation (5 ECTS)
 • Water Treatment (5 ECTS)
 • Polymers and Properties of Polymers (5 ECTS)

EKSEMPLER PÅ PROJEKTEMNER PÅ 2. SEMESTER

 • Use of ozone as a bacterial treatment
 • Spectroscopic investigation of off-shore scale
 • Heat mining with super critical carbon dioxide

"AAU har ikke blot lært mig at læse og forstå basal teori; men universitetet har også via forelæsere og vejledere lært mig at studere, at stille de rigtige spørgsmål for at kunne løse de problemer, som jeg er blevet stillet overfor og ikke mindst vækket min interesse for at forske"

Nikoline Loklindt Pedersen, studerende

3. SEMESTER: VIDEREGÅENDE KEMITEKNOLOGI

Du opbygger selv dit 3. semester med moduler svarende til i alt 30 ECTS. Kombinationerne er mange, så du kan rette semesteret efter dine interesser og mål. Du har fx mulighed for at

 • tage på virksomhedsophold (projektorienteret forløb) i en dansk eller udenlandsk virksomhed. På et virksomhedsophold skal du være med til at løse virkelige problemer for organisationen og ikke kun deltage i den daglige drift af virksomheden
 • studere et semester på et udenlandsk eller et andet dansk universitet
 • skrive et 30 ECTS projekt på AAU
 • påbegynde dit kandidatspeciale, som kan strække sig over både 3. og 4. semester (lang afgang). Her har du mulighed for at fordybe dig i et emne, du finder særligt spændende og udfordrende

Hvis du vil på studie- eller virksomhedsophold har Aalborg Universitet samarbejdsaftaler med universiteter over hele verden, ligesom fagmiljøet bag uddannelsen også har en række internationale kontakter.


4. SEMESTER: specialet

Kandidatuddannelsen afsluttes med et større videnskabeligt arbejde: specialet. Dette projekt er større end de projekter, du hidtil har arbejdet med. Her er det muligt at specialisere sig inden for netop det område, du finder spændende og gerne vil arbejde videre med. I specialet får du muligheden for at kombinere al den viden og alle de færdigheder, du har tilegnet dig i løbet af uddannelsen. Opgaven er at løse et problem inden for fagområdet gennem selvstændigt arbejde. Projektgrupperne er små (1-3 personer), hvilket minder om arbejdssituationen, man møder i industrien.

Kandidatspecialet kan have karakter af industrielt udviklingsarbejde, videreudvikling eller egentlig forskning.

På 4. semester er der ingen forelæsninger, så her er der god tid til at gå i dybden med et emne, som interesserer dig. Ofte vil afgangsprojektet knyttes til igangværende forskning på universitetet og/eller foregå i samarbejde med en virksomhed. Det er også muligt at påbegynde afgangsprojektet på 3. semester.

speciale

 • Emne efter eget valg (30 ECTS)

LÆS MERE OM DINE muligheder for virksomheds- og udlandsophold

Vil du være gymnasielærer?

Vil du være gymnasielærer?

Har du lyst til at arbejde med undervisning og formidling af viden på gymnasie-, hf- eller handelskoleniveau? Det får du kompetence til ved at kombinere et centralt fag med et sidefag.
 

Læs mere om at blive gymnasielærer

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde