Forskning
Samarbejde

Byggeledelse og Bygningsinformatik, cand.tech.

Bygningsinformatik

På specialiseringen i Bygningsinformatik arbejder du med specifikation, design, implementering og evaluering af IKT-løsninger i byggebranchen. Du lærer om byggebranchens forretningsprocesser, informationsbehov, kommunikationsanalyse, og du får indgående viden om ledelse og tværfagligt samarbejde.

På 1., 2. og 3. semester bruger du halvdelen af din studietid på kurser og den anden halvdel på projektarbejde i selvvalgte grupper. Herefter afslutter du din kandidatuddannelse med et afgangsprojekt på 4. semester.


1. SEMESTER: DESIGN OG PROJEKTERING AF BYGNINGSKONSTRUKTIONER

På specialiseringens 1. semester arbejder du med design og projektering af bygningskonstruktioner. Du arbejder med alternative udformninger af udvalgte konstruktionselementer og udførelsesmetoder, og du lærer om tidsforbrug, omkostninger ved opførelsen, indretning af arbejdspladsen, tidsplaner og kalkulationer med tilhørende betalingsplaner.


2. SEMESTER: VIRTUELLE BYGNINGER OG DATAREPRÆSENTATION

På specialiseringens andet semester er der fokus på bygningsmodeller i bred forstand og på de underliggende datarepræsentationer. Der tages udgangspunkt i den samlede byggeproces for et større byggeprojekt. Du lærer hvilke datarepræsentationer og modelleringsværktøjer, som passer til forskellige faser - herunder design, simulering, analysearbejde og bygningsmodellering (BIM - Building Information Modelling). I projektarbejdet integreres kursernes indhold, og du analyserer informationsflowet på en byggesag og udarbejder forslag til, hvordan man i fremtiden kan sikre effektiv kommunikation mellem parterne og disses IT-værktøjer.


3. SEMESTER: SPECIFICERING, UDVIKLING, AFPRØVNING OG IMPLEMENTERING AF IKT-STØTTEDE BRUGERMILJØER

På tredje semester får du den teoretiske og praktiske baggrund til at kunne deltage aktivt i specificering, udvikling, afprøvning og implementering af IKT-støttede brugermiljøer til samarbejde og kommunikation. Du lærer at specificere brugernes behov og krav til systemer og at evaluere dem. I projektarbejdet kan du fx arbejde med ”IKT-støttet samarbejde og Usability Engineering” eller med ”IKT-støttet udførelse, aflevering og Facilities Management”.


4. SEMESTER: KANDIDATSPECIALE

På 4. semester skriver du dit afgangsprojekt. Afgangsprojektet laves alene eller i små grupper på op til tre studerende. Afgangsprojektet tager som regel udgangspunkt i en problemstilling i byggesektoren og udarbejdes derfor som oftest i tæt samarbejde med erhvervslivet.


 

læs mere om dine job- og karrieremuligheder