Forskning
Samarbejde

Byggeledelse og Bygningsinformatik, cand.tech.

Byggeledelse

På specialiseringen i Byggeledelse lærer du om organisation, kommunikation, samarbejde og relationer, juridiske forhold, økonomi, projektledelse, arbejdsmiljø, geoteknik og logistik. Du arbejder med samspillet mellem projektering og udførelse af bygge- og anlægskonstruktioner og med analyse og udvikling af systemer til styring og kvalitetssikring af produktion i relation til byggesektoren.

Med en specialisering i Byggeledelse  får du indsigt i alle byggeriets faser: fra idé om form og anvendelse til projektering, opførelse, administration, drift, vedligeholdelse og genbrug. Ud over rent tekniske fagområder får du også viden om fagområder som organisation, kommunikation, samarbejde, økonomi, projektledelse, arbejdsmiljø, logistik og informationsteknologi. Det er altså både helheden i byggeprojektet og i byggevirksomheden, der er i fokus.

På 1., 2. og 3. semester bruger du halvdelen af din studietid på kurser og den anden halvdel på projektarbejde i selvvalgte grupper. Herefter afslutter du din kandidatuddannelse med et afgangsprojekt på 4. semester.


1. SEMESTER: DESIGN OG PROJEKTERING AF BYGNINGSKONSTRUKTIONER

På specialiseringens 1. semester arbejder du med design og projektering af bygningskonstruktioner. Du arbejder med alternative udformninger af udvalgte konstruktionselementer og udførelsesmetoder, og du lærer om elementer som tidsforbrug, omkostninger ved opførelsen, indretning af arbejdspladsen, tidsplaner og kalkulationer med tilhørende betalingsplaner.


2. SEMESTER: PROJEKTLEDELSE OG PRODUKTION I BYGGERIET

Omdrejningspunktet på 2. semester er produktion i byggesektoren. Du kan arbejde med den ledelse og styring, der foregår i forbindelse med et enkelt projekt på en byggeplads eller i en projekterende virksomhed, eller du kan vælge at fokusere på mere industrielle produktionsformer som fx betonelementfabrikker. Uanset hvilket fokus du vælger, kommer du til at analysere og udvikle systemer til styring og kvalitetssikring af produktionen samt at arbejde med geoteknik.


3. SEMESTER: BYGGELEDELSE I INDUSTRIELLE VIRKSOMHEDER

Industrielle virksomheder som rådgivende ingeniørvirksomheder, entreprenørvirksomheder og byggevareproducenter er i centrum på 3. semester. I løbet af kurserne lærer du om bl.a. strategi og effektmåling, om implementering af it-systemer og om kvalitetssikringssystemer. I projektet integreres kursernes indhold, og du skal opbygge og implementere et velfungerende ledelsessystem for en virksomhed baseret på grundige analyser af, hvordan de eksisterende ledelsessystemer fungerer.


4. SEMESTER: KANDIDATSPECIALE

På 4. semester skriver du dit afgangsprojekt. Afgangsprojektet laves alene eller i små grupper på op til tre studerende. Afgangsprojektet tager som regel udgangspunkt i en problemstilling i byggesektoren og udarbejdes derfor som oftest i tæt samarbejde med erhvervslivet.


 

læs mere om dine job- og karrieremuligheder