AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Byggeledelse og Bygningsinformatik, cand.tech.

Fagligt indhold

Fagligt indhold


På 1., 2. og 3. semester bruger du halvdelen af din studietid på kurser og den anden halvdel på projektarbejde i selvvalgte grupper. Herefter afslutter du din kandidatuddannelse med et afgangsprojekt på 4. semester.


Specialisering i Byggeledelse

Med en specialisering i Byggeledelse får du indsigt i alle byggeriets faser: fra idé om form og anvendelse til projektering, opførelse, administration, drift, vedligeholdelse og genbrug. Ud over rent tekniske fagområder får du også viden om fagområder som organisation, kommunikation, samarbejde, økonomi, projektledelse, arbejdsmiljø, logistik og informationsteknologi. Det er altså både helheden i byggeprojektet og i byggevirksomheden, der er i fokus.

1. semester: Design og projektering af bygningskonstruktioner

På specialiseringens 1. semester arbejder du med design og projektering af bygningskonstruktioner. Du arbejder med alternative udformninger af udvalgte konstruktionselementer og udførelsesmetoder, og du lærer om elementer som tidsforbrug, omkostninger ved opførelsen, indretning af arbejdspladsen, tidsplaner og kalkulationer med tilhørende betalingsplaner.

2. semester: Projektledelse og produktion i byggeriet

Omdrejningspunktet på 2. semester er produktion i byggesektoren. Du kan arbejde med den ledelse og styring, der foregår i forbindelse med et enkelt projekt på en byggeplads eller i en projekterende virksomhed, eller du kan vælge at fokusere på mere industrielle produktionsformer som fx betonelementfabrikker. Uanset hvilket fokus du vælger, kommer du til at analysere og udvikle systemer til styring og kvalitetssikring af produktionen samt at arbejde med geoteknik.

3. semester: Byggeledelse i industrielle virksomheder

Industrielle virksomheder som rådgivende ingeniørvirksomheder, entreprenørvirksomheder og byggevareproducenter er i centrum på 3. semester. I løbet af kurserne lærer du om bl.a. strategi og effektmåling, om implementering af it-systemer og om kvalitetssikringssystemer.  I projektet integreres kursernes indhold, og du skal opbygge og implementere et velfungerende ledelsessystem for en virksomhed baseret på grundige analyser af, hvordan de eksisterende ledelsessystemer fungerer.

4. semester: Kandidatspeciale

På 4. semester skriver du dit afgangsprojekt. Afgangsprojektet laves alene eller i små grupper på op til tre studerende. Afgangsprojektet tager som regel udgangspunkt i en problemstilling i byggesektoren og udarbejdes derfor som oftest i tæt samarbejde med erhvervslivet.


Specialisering i Bygningsinformatik

1. semester: Design og projektering af bygningskonstruktioner

På specialiseringens 1. semester arbejder du med design og projektering af bygningskonstruktioner. Du arbejder med alternative udformninger af udvalgte konstruktionselementer og udførelsesmetoder, og du lærer om tidsforbrug, omkostninger ved opførelsen, indretning af arbejdspladsen, tidsplaner og kalkulationer med tilhørende betalingsplaner.

2. semester: Virtuelle bygninger og datarepræsentation

På specialiseringens andet semester er der fokus på bygningsmodeller i bred forstand og på de underliggende datarepræsentationer. Der tages udgangspunkt i den samlede byggeproces for et større byggeprojekt. Du lærer hvilke datarepræsentationer og modelleringsværktøjer, som passer til forskellige faser - herunder design, simulering, analysearbejde og bygningsmodellering (BIM - Building Information Modelling). I projektarbejdet integreres kursernes indhold, og du analyserer informationsflowet på en byggesag og udarbejder forslag til, hvordan man i fremtiden kan sikre effektiv kommunikation mellem parterne og disses IT-værktøjer.

3. semester: Specificering, udvikling, afprøvning og implementering af IKT-støttede brugermiljøer

På tredje semester får du den teoretiske og praktiske baggrund til at kunne deltage aktivt i specificering, udvikling, afprøvning og implementering af IKT-støttede brugermiljøer til samarbejde og kommunikation. Du lærer at specificere brugernes behov og krav til systemer og at evaluere dem. I projektarbejdet kan du fx arbejde med ”IKT-støttet samarbejde og Usability Engineering” eller med ”IKT-støttet udførelse, aflevering og Facilities Management”.

4. semester: Kandidatspeciale

På 4. semester skriver du dit afgangsprojekt. Afgangsprojektet laves alene eller i små grupper på op til tre studerende. Afgangsprojektet tager som regel udgangspunkt i en problemstilling i byggesektoren og udarbejdes derfor som oftest i tæt samarbejde med erhvervslivet.


MERE INFO OM Byggeledelse og Bygningsinformatik?

Hvis du ønsker mere indgående viden om det faglige indhold på kandidatuddannelsen, har du flere muligheder for at finde yderligere information:


LÆS MERE OM DINE JOB- OG KARRIEREMULIGHEDER

Læs mere om uddannelsen

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde