AAU logo

By, Bolig og Bosætning, Kandidat

By, Bolig og Bosætning

By, Bolig og Bosætning

Uddannelsen er til dig, der har interesse for individers levevilkår, boligsociale forskelle og regionale og bymæssige uligheders betydning for individer og samfundet. Du bliver i stand til at undersøge forskellige sociale og samfundsmæssige forholds relation til by, bolig og bosætning; er der eksempelvis en sammenhæng mellem sundhed eller kriminalitet og bosætning, og hvad har ændringer i ejendomspriser af betydning for grupper af individer?

Boligmarkedet, boligforhold og den regionale bosætning er emner, der tit optræder i medierne. Der er kommet større fokus på den regionale udvikling og navnlig har kommunerne skærpet interessen for udviklingen af bosætningsstrategier, brandingkampagner og boligpolitiske strategier.

Urbaniseringsprocesserne er ikke ophørt blot fordi de fleste i Vesteuropa i dag er byboere; der sker til stadighed nye sociale opdelinger og geografiske forskydninger, der sætter sit præg på bydele, på større byer og hele regioner. Vækst og stagnation er blandt de mest kendte forandringer, men befolkningens alders- og husstandssammensætning, indkomst- og uddannelsesforhold, beskæftigelse mm. forandres betydeligt i disse år. Denne udvikling ses både i Danmark og resten af Vesteuropa, men især i Øst-europa, Asien og Afrika. Og det betyder nye udfordringer for myndigheder, private virksomheder og befolkningen.

Overblik og dybtgående kendskab til detaljerne er nødvendigt for at kunne analysere udviklingstendenserne og rådgive myndigheder, organisationer og private aktører om hensigtsmæssige tiltag. Kandidatuddannelsen i By, Bolig og Bosætning giver et solidt grundlag for at foretage de relevante undersøgelser på både kvalitativt og kvantitativt grundlag.

By, Bolig og Bosætning er en 2-årig kandidatuddannelse på Aalborg Universitet København, AAU-Cph.

Forudsætningen for at starte på kandidatuddannelsen i By, Bolig og Bosætning er, at du har en bacheloruddannelse i Sociologi, Statskundskab, Politik & Administration eller en anden relevant bacheloruddannelse. Se hvilke bacheloruddannelser på AAU, der giver adgang til kandidatuddannelsen på Uddannelsestjekkeren.

At læse i København

Aalborg Universitet København, AAU-Cph, ligger i Sydhavn/Kgs. Enghave, hvor nye og spændende bygninger med udsigt til by, havn og grønne områder giver optimale muligheder for studerende og forskere.

Med mindre end 4 km til Københavns middelalderby, under 2 km til Vesterbro og 2-3 km til Vestamager er AAU-Cphs nye campus tæt på alt i storbyen. Her er let adgang til vand, havnemiljø, Vestamagers fredede arealer, storbyens puls på Vesterbro og de nye havnekvarterer omkring Fisketorvet, Havnestaden samt Sluseholmen. Bydelen har både bus, S-tog og havnebus. Det tager 10-15 minutter med S-tog til Københavns Hovedbanegård - eller 15 minutter på cykel.

Du får viden om

  • Sociodemografi, bosætning og boligpræferencer
  • Boligforhold, boligmarked og boligpolitik
  • Social differentiering i byen og livsstil
  • Kvantitativ og kvalitativ metode

Fakta om uddannelsen

By

Adgangskrav

Se Studieordningen

Se relaterede uddannelser inden for