AAU logo

By, Bolig og Bosætning, Kandidat

Fagligt indhold

Undervisningen er en kombination af seminarer, projektarbejde, øvelser, ekskursioner og enkelte forelæsninger. Feltarbejde udgør en integreret del af undervisningsforløbet. Der lægges stor vægt på selvstændig brug af analytiske redskaber, sammenkobling af teori og empiri samt formidling.

Uddannelsens centrale temaer:

  • Boligmarked og boligforhold
  • Bolig- og bypolitiske indsatser, fx byfornyelse
  • Boligsociologi og segregation
  • Bosætning og boligpræferencer
  • Sociodemografi
  • Socialgeografi i en globaliseret verden
  • Hverdagslivsperspektivet
  • Stedstilknytning

Temaerne indgår som vigtige elementer i undervisningen i lighed med sammenhængen mellem fysiske strukturer og sociale forhold.

Der lægges stor vægt på sammenkobling af teori, empiri og problembaseret projektarbejde, ligesom kvantitative metoder og feltstudier indgår som vigtige dele af uddannelsen.

Læs projekter skrevet af studerende på kandidatuddannelsen i By, Bolig og Bosætning i Projektbiblioteket.

Se studieordning for kandidatuddannelsen i By, Bolig og Bosætning.

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde