AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

By, Bolig og Bosætning, Kandidat

Fagligt indhold

Uddannelsen er en tværfaglig, forskningsbaseret fuldtidsuddannelse med fokus på byudvikling,
boligforhold og befolkningens bosætningsmønstre og levevilkår.

Undervisningen er en kombination af seminarer, projektarbejde, øvelser, ekskursioner og forelæsninger.
Feltarbejde udgør en integreret del af undervisningsforløbet. Der lægges stor vægt på selvstændig brug af analytiske redskaber, sammenkobling af teori og empiri samt formidling. Der er desuden mulighed for et projektorienteret forløb på 9. semester, hvor den studerende indgår som praktikant i en organisation.

Uddannelsens centrale temaer:

  • Sociodemografi
  • Social differentiering i byen og livsstil
  • Boligforhold, boligmarked og boligpolitik
  • Globalisering og byudvikling
  • Flyttemønstre og bosætningsvalg
  • Sammenhængen mellem fysiske strukturer og sociale forhold
  • Mobilitet og stedtilknytning
  • Hverdagsliv og forbrug
  • Udsatte byområder
  • Kvantitative og kvalitative metoder, herunder anvendelse af geografiske informationssystemer (GIS)

Uddannelsen er modulopbygget og består af 16 moduler. Samlet er uddannelsen normeret til 120
ECTS.

Læs projekter skrevet af studerende på kandidatuddannelsen i By, Bolig og Bosætning i Projektbiblioteket.

Se studieordning for kandidatuddannelsen i By, Bolig og Bosætning.

Læs mere om uddannelsen

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde