AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

By, Bolig og Bosætning, Kandidat

Adgangskrav

Følgende bacheloruddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen i By, Bolig og Bosætning:

 • Antropologi (KU, AU, AAU),
 • Erhvervsjura 
 • Europæisk Etnologi
 • Folkesundhedsvidenskab
 • Historie (AAU, AU, KU, SDU)
 • Historie og socialvidenskab (RUC)
 • Internationaludvikling og socialvidenskab (RUC)
 • Jura
 • Kultur og sprog og psykologi
 • Master i udsatte Børn og unge
 • Offentlig administration eller statskundskab. (politik og admin) (RUC)
 • Plan, By og Proces (RUC)
 • Politik og administration
 • Psykologi og arbejdslivsstudier
 • Psykologi (KU, AAU)
 • Psykologi og socialvidenskab (RUC)
 • Samfundsfaglig basis, international udvikling og kommunikation
 • Samfundsøkonomi
 • Socialvidenskab
 • Sociologi (KU, AAU)
 • Sociologi og kulturanalyse (SDU)
 • Sprog og Internationale studier (AAU)
 • Statskundskab (KU, AU)
 • Uddannelsesvidenskab (AU)

Ansøgere med andre bacheloruddannelser kan optages efter en faglig vurdering foretaget på baggrund af en ansøgning om dispensation. Dette gælder også professionsbachelorer, som fx socialrådgivere, pædagoger og lærere.

Alle ansøgere, der søger rettidigt og opfylder adgangskravene, er garanteret en studieplads.

Giver din uddannelse ikke direkte adgang?

Hvis din uddannelse ikke er nævnt under adgangskravene, men er beslægtet, kan du stadig søge om optagelse. Når du søger, vil studiet lave en individuel faglig vurdering af dit adgangsgrundlag i forhold til den specifikke kandidatuddannelse.

Spørg gerne studievejlederen fra uddannelsen om dine optagelsesmuligheder, hvis du er i tvivl. Du finder kontaktinfo under ”Kontakt og Studievejledning”.

Læs mere om uddannelsen

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 1. marts med studiestart den 1. september.


Du skal søge digitalt via ansøgningssystemet. Husk, at din ansøgning skal indeholde dokumentation for bestået adgangsgivende eksamen.

Søg optagelse


Svar på din ansøgning

Har du søgt optagelse inden ansøgningsfristens udløb, kan du forvente svar senest den 10. juni.

 

yderligere information

Du kan læse mere om optagelse på en kandidatuddannelse fx frister, meritmuligheder, dispensation og information til ansøgere, der er forsinkede i deres bacheloruddannelse.

Læs mere om optagelse på en kandidatuddannelse

BACHELORUDDANNELSE FRA AAU, SOM GIVER RET TIL OPTAGELSE (RETSKRAV)

Du har ret til optagelse på den kandidatuddannelse, der er den naturlige overbygning af din bacheloruddannelses fagområde. Retskravet gælder til kandidatuddannelsen på det universitet, du tog din bacheloruddannelse ved og er gældende i 3 år. 

læs mere om retskrav