AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

By, Bolig og Bosætning, Kandidat

By, Bolig og Bosætning

By, Bolig og Bosætning

Bliv specialist i bysociologi. Med en kandidat i By, Bolig og Bosætning bliver du i stand til at undersøge forskellige sociale og samfundsmæsige forholds relation til by, bolig og bosætning. Så hvis du interesserer dig for udviklingen på boligmarkedet, danskernes levevilkår, boligsociale og områdebaserede indsatser, retten til at bo i byen eller betydningen af regionale og bymæssige uligheder - så er kandidatuddannelsen i By, Bolig og Bosætning noget for dig.

 

Byer, boliger og livstil er under konstant forandring

Udvikling af byer, boligmarkedet, boligforhold og den regionale bosætning er emner, der tit optræder i medierne. Fx i debatter om udvikling af udkantsdanmark, afvikling af såkaldte ghettoer, mere bæredygtige byer, etnisk diversitet og multikultur. Der kommer også stadig større opmærksomhed på den regionale udvikling, og både kommuner, regioner og ministerier har skærpet interessen for udviklingen af bosætningsstrategier, brandingkampagner og boligpolitik. Og selvom de fleste i Vesteuropa i dag er byboere, så er den stigende urbanisering ikke ophørt. Samtidig forandres befolkningens alders- og husstandssammensætning, indkomst- og uddannelsesforhold, beskæftigelse mm. også betydeligt i disse år. Men hvad betyder det for byudvikling og boligforhold, og hvilke nye udfordringer giver det myndigheder, private virksomheder og befolkning? Dette er nogle af de spørgsmål, der arbejdes med på kandidatuddannelsen By, Bolig og Bosætning.

 

Om uddannelsen

By, Bolig og Bosætning er en 2-årig kandidatuddannelse på Aalborg Universitet København, AAU-Cph. Uddannelsen er målrettet bachelorer i Sociologi, Statskundskab, Politik og Administration, Plan, By og Proces eller lignende. Ansøgere med andre bacheloruddannelser kan optages efter en faglig vurdering foretaget på baggrund af en ansøgning om dispensation. Dette gælder også professionsbachelorer, som fx socialrådgivere, pædagoger og lærere.

På uddannelsen kommer du til at arbejde med virkelige problemstillinger i både undervisning og projektarbejde, da kobling mellem teori, metode og praksis vægtes højt. Med en kandidat i By, Bolig og Bosætning får du et solidt grundlag for at kunne anvende kvantitative og kvalitative metoder til at analysere udviklingstendenser og rådgive myndigheder, organisationer og private aktører om hensigtsmæssige tiltag i forhold til fysiske, demografiske og sociale forandringer og indsatser.

Se en præsentation af studiet

 

Aalborg universitet København

Aalborg Universitet København (AAU CPH) er placeret i Sydhavnen med udsigt til både by og havn. Der er ca. 3.500 studerende og 500 ansatte. Bydelen har både bus, S-tog og havnebus. Det tager 10-15 minutter med S-tog til Københavns Hovedbanegård - eller 15 minutter på cykel.

På AAU CPH bliver du del af et dynamisk, internationalt og inspirerende forsknings- og studiemiljø. AAU CPH’s campus er designet til at optimere gruppearbejde og netværksdannelse. Her finder du små oaser, hvor du kan forberede dig på din næste forelæsning eller mødes med dine studiekammerater i uformelle rammer. Alle studerende på AAU CPH har adgang til velindrettede studiepladser og undervisningslokaler.

Læs mere om uddannelsen

Du får viden om

  • Sociodemografi, bosætning og boligpræferencer
  • Boligforhold, boligmarked og boligpolitik
  • Social differentiering i byen og livsstil
  • Kvantitativ og kvalitativ metode

Fakta om uddannelsen

By

Adgangskrav

Se Studieordningen

Se relaterede uddannelser inden for