AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Building Energy Design, cand.tech.

Fagligt indhold

Fagligt indhold

PÅ HVERT SEMESTER ER DU MED TIL AT LØSE EN REEL PROBLEMSTILLING INDEN FOR BYGNINGERS ENERGIDESIGN

På cand.tech.-uddannelsen i Building Energy Design (Bygningers Energidesign) kommer du til at arbejde med forholdet imellem byggeri og energi. Du får viden om optimering af bygningers energiforbrug, anvendelse af vedvarende energi og sikring af sundt indeklima.

Du arbejder med fx:

 • Bygningens energiforbrug
 • Energisystemer
 • Indeklima
 • Analyse og måling af indeklima
 • Ventilationsteknik
 • Bygningens varme- og kølesystemer
 • Bygningens drift og miljøpåvirkning
 • Life-cycle cost (LCC) analyse

DU HAR MULIGHED FOR AT LAVE PROJEKTER I SAMARBEJDE MED RELEVANTE VIRKSOMHEDER, HVILKET KAN GIVE ET INDBLIK I, HVAD DU KAN KOMME TIL AT ARBEJDE MED, NÅR DU ER FÆRDIG

Uddannelsen er engelsksproget og veksler mellem kurser, laboratoriearbejde og projektarbejde.

På 1.-3. semester bruger I halvdelen af studietiden på kurser og den anden halvdel på projektarbejde. Alle jeres projekter tager udgangspunkt i komplekse og ofte tværfaglige problemstillinger fra det virkelige liv (eventuelt i samarbejde med en virksomhed) og er tilrettelagt sådan, at I hele tiden udfordres til at tænke i nye baner for at finde løsningsforslag.

Dit afgangsprojekt, specialet, færdiggør du på 4. semester.

"the main advantage of AAU is that it prepared me fully for the working life. All the tasks that needed to be solved during my education helped me seamlessly transition into the working environment"

Viktoriya Georgieva, tidligere studerende


1. SEMESTER: BYGNINGERS ENERGIFORBRUG OG INDEKLIMA

1. semester handler om at reducere energibehovet og samtidig sikre et godt og sundt indeklima. Du lærer at analysere indeklimaet og opstille funktionskrav til bygningen. Bygningens udformning og klimaskærm har betydning for energibehovet, og du skal beregne, hvordan energiforbruget bedst minimeres.

PROJEKT

 • Building Energy Use and Indoor Environmental Quality (15 ECTS)

KURSER

 • Introduction to Problem Based Learning and Models in the Built Environment (5 ECTS)
 • Introduction to Building Information Management (5 ECTS)
 • Building Heat, Moisture and Energy Modelling (5 ECTS)


2. SEMESTER: BYGNINGENS VENTILATION OG INSTALLATIONER

På 2. semester arbejder du med de tekniske systemer til opvarmning, ventilation og køling af bygninger. Du analyserer og optimerer systemerne under hensyntagen til økonomi og det valgte komfortniveau.

PROJEKT

 • Building Ventilation, Heating and Cooling (15 ECTS)

KURSER

 • Building Ventilation (5 ECTS)
 • Indoor Environmental Analysis and Measurements (5 ECTS)
 • Heating and Cooling Systems (5 ECTS)

3. SEMESTER: BYGNINGENS IBRUGTAGNING, DRIFT OG MILJØPÅVIRKNING

Du opbygger selv dit 3. semester med moduler svarende til i alt 30 ECTS. Kombinationerne er mange, så du kan rette semesteret efter dine interesser og mål. Du har fx mulighed for at

 • tage på virksomhedsophold (projektorienteret forløb) i en dansk eller udenlandsk virksomhed. På et virksomhedsophold skal du være med til at løse virkelige problemer for organisationen og ikke kun deltage i den daglige drift af virksomheden
 • studere et semester på et udenlandsk eller et andet dansk universitet
 • tage et sædvanligt semesterforløb på AAU med kurser og projekt
 • påbegynde dit kandidatspeciale, som kan strække sig over både 3. og 4. semester (lang afgang). Her har du mulighed for at fordybe dig i et emne, du finder særligt spændende og udfordrende

Hvis du vil på studie- eller virksomhedsophold har Aalborg Universitet samarbejdsaftaler med universiteter over hele verden, ligesom fagmiljøet bag uddannelsen også har en lang række internationale kontakter i forbindelse med virksomhedsaftaler.

3. og 4. semester er ofte sammenhængende, idet indholdet på 3. semester kan vælges således, at det er forberedende til 4. semester.

Vælger du et sædvanligt semesterforløb på AAU, beskæftiger du dig på dette semester med optimering af bygningers ibrugtagen og drift og med minimering af bygningens samlede miljøpåvirkning i forhold til opvarmning og køling. Det kan fx være dagslys, passiv solvarme og naturlig ventilation, hvor du skal vurdere bygninger og deres systemer i forhold til bygningsdrift og miljøbelastning.

PROJEKT

 • Building Commissioning Operation and Environmental Impact (15 ECTS)

KURSER

 • Control and Analysis of Building Energy Systems (5 ECTS)
 • 2 valgfag: Environmental Assessment Methods and LCC Analysis /  Energy Producing and Energy Converting Systems /  Integrated Building Energy Design (5+5 ECTS)


4. SEMESTER: KANDIDATSPECIALE

Kandidatuddannelsen afsluttes med et større videnskabeligt arbejde: specialet. Dette projekt er større end de projekter, du hidtil har arbejdet med. Her er det muligt at specialisere sig inden for netop det område, man finder spændende og gerne vil arbejde videre med. I specialet får du muligheden for at kombinere al den viden og alle de færdigheder, du har tilegnet dig i løbet af uddannelsen. Opgaven er at løse et problem inden for fagområdet gennem selvstændigt arbejde. Projektgrupperne er små (1-2 personer), hvilket minder om arbejdssituationen, man møder i industrien.

Kandidatspecialet kan have karakter af industrielt udviklingsarbejde, videreudvikling eller egentlig forskning.

På 4. semester er der ingen forelæsninger, så her er der god tid til at gå i dybden med et emne, som interesserer dig. Ofte vil afgangsprojektet kunne knyttes til igangværende forskning på universitetet og/eller foregå i samarbejde med en virksomhed. Det er også muligt at påbegynde afgangsprojektet på 3. semester.

speciale

 • Emne efter eget valg (30 ECTS)

MERE INFO OM building energy design?

Hvis du ønsker mere indgående viden om det faglige indhold på kandidatuddannelsen, har du flere muligheder for at finde yderligere information:

LÆS mere om dine job- og karrieremuligheder

Læs mere om uddannelsen

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde