AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Building Energy Design, cand.tech.

Adgangskrav

Adgangskrav


Følgende bacheloruddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen som cand.tech. i Building Energy Design (Bygningers Energidesign):

  • Byggeri og Anlæg (Aalborg)
  • Architectural Technology and Construction Management
  • Technology Management and Marine Engineering


Der er desuden krav om engelskkundskaber svarende til mindst B-niveau.

Bemærk! Fra optaget 2019 vil der være krav om, at ansøgere har matematik på C-niveau eller kan dokumentere tilsvarende kvalifikationer.

En ansøger med en af ovennævnte uddannelser, der ikke har matematik på C-niveau som adgangsgrundlag, vil fortsat kunne optages på uddannelsen fra 2019, såfremt ansøger deltager i og består en af Aalborg Universitet tilrettelagt skriftlig prøve i matematik C. 
 

søg optagelse

Adgangsbegrænsning

Der er adgangsbegrænsning til kandidatuddannelsen Building Energy Design. Adgangsbegrænsningen er gældende fra optagelsen 2017. Det betyder, at det ikke er alle ansøgere, der opfylder adgangskravene og som søger rettidigt, der er sikret en studieplads.

Uddannelsen forventer at udbyde 40 studiepladser i Aalborg.

Udvælgelseskriterier

Ansøgere vurderes på baggrund af faglig relevans af adgangsgivende uddannelse samt karaktergennemsnit af denne.

Giver din uddannelse ikke direkte adgang?

Hvis din uddannelse ikke er nævnt under adgangskravene, men er beslægtet, kan du stadig søge om optagelse. Når du søger, vil studiet lave en individuel faglig vurdering af dit adgangsgrundlag i forhold til den specifikke kandidatuddannelse.

Spørg gerne studievejlederen fra uddannelsen om dine optagelsesmuligheder, hvis du er i tvivl. Du finder kontaktinfo under ”Kontakt og Studievejledning”.

Læs mere om uddannelsen

BACHELORUDDANNELSE FRA AAU, SOM GIVER RET TIL OPTAGELSE (RETSKRAV)

Du har ret til optagelse på den kandidatuddannelse, der er den naturlige overbygning af din bacheloruddannelses fagområde. Retskravet gælder til kandidatuddannelsen på det universitet, du tog din bacheloruddannelse ved og er gældende i 3 år. 

læs mere om retskrav

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 15. oktober med studiestart den 1. februar


Du skal søge digitalt via ansøgningssystemet. Husk at din ansøgning skal indeholde dokumentation for bestået adgangsgivende eksamen.

Søg optagelse
Svar på din ansøgning

Har du søgt op optagelse inden ansøgningsfristens udløb, kan du forvente svar senest den 14. november.


Find meget mere information

Du kan læse mere om optagelse på en kandidatuddannelse fx frister, meritmuligheder og information til ansøgere, der er forsinkede i deres bacheloruddannelse.

Læs mere om optagelse på en kandidatuddannelse