AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Building Energy Design, cand.tech.

Adgangskrav

Adgangskrav


Følgende bacheloruddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen som cand.tech. i Building Energy Design (Bygningers Energidesign):

  • Byggeri og Anlæg (Aalborg)
  • Architectural Technology and Construction Management
  • Technology Management and Marine Engineering


Der er desuden krav om engelskkundskaber svarende til mindst B-niveau.

Bemærk! Fra optaget 2019 vil der være krav om, at ansøgere har matematik på C-niveau eller kan dokumentere tilsvarende kvalifikationer.

En ansøger med en af ovennævnte uddannelser, der ikke har matematik på C-niveau som adgangsgrundlag, vil fortsat kunne optages på uddannelsen fra 2019, såfremt ansøger deltager i og består en af Aalborg Universitet tilrettelagt skriftlig prøve i matematik C. 
 

søg optagelse

Adgangsbegrænsning

Der er adgangsbegrænsning til kandidatuddannelsen Building Energy Design. Adgangsbegrænsningen er gældende fra optagelsen 2017. Det betyder, at det ikke er alle ansøgere, der opfylder adgangskravene og som søger rettidigt, der er sikret en studieplads.

Uddannelsen forventer at udbyde 40 studiepladser i Aalborg.

Udvælgelseskriterier

Ansøgere vurderes på baggrund af faglig relevans af adgangsgivende uddannelse samt karaktergennemsnit af denne.

Læs mere om uddannelsen

BACHELORUDDANNELSE FRA AAU, SOM GIVER RET TIL OPTAGELSE (RETSKRAV)

Du har ret til optagelse på den kandidatuddannelse, der er den naturlige overbygning af din bacheloruddannelses fagområde, hvis optagelsen sker i direkte forlængelse af den afsluttede bacheloruddannelse. Retskravet gælder til kandidatuddannelsen på det universitet, du tog din bacheloruddannelse ved.

retskrav til optagelse på kandidatuddannelser

 

Dobbeltuddannelse

Hvis du allerede har en uddannelse på samme niveau som den, du har tænkt dig at søge, skal du være opmærksom på reglen om dobbeltuddannelse, som betyder at det som udgangspunkt ikke længere er muligt at blive optaget på mere end én ordinær videregående heltidsuddannelse.

Læs mere om dobbeltuddannelse

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 15. oktober med studiestart den 1. februar


Du skal søge digitalt via ansøgningssystemet. Husk at din ansøgning skal indeholde dokumentation for bestået adgangsgivende eksamen.

Søg optagelse
Svar på din ansøgning

Har du søgt op optagelse inden ansøgningsfristens udløb, kan du forvente svar senest den 28. november. Har du søgt om optagelse efter ansøgningsfristens udløb må du forvente en længere sagsbehandlingstid.


Find meget mere information

Du kan læse mere om optagelse på en kandidatuddannelse fx frister, meritmuligheder og information til ansøgere, der er forsinkede i deres bacheloruddannelse.

Læs mere om optagelse på en kandidatuddannelse