AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Biotechnology, civilingeniør

Fagligt indhold, Medical Biotechnology

Fagligt indhold, Medical Biotechnology


Specialiseringen i Medical Biotechnology (Medicinsk Bioteknologi) på civilingeniøruddannelsen i Biotechnology (Bioteknologi) klæder dig på til at arbejde med udvikling og fremstilling af medicinske og farmakologiske produkter og præparater med fokus på nye behandlingsformer baseret på protein-, gen-, og celleterapi.

En stor del af uddannelsen foregår i laboratoriet, og på de to første semestre deler du din tid mellem kurser og projektarbejde i selvvalgte grupper.

I løbet af uddannelsen beskæftiger du dig bl.a. med:

 •     Medicinsk mikrobiologi
 •     Molekylære metoder i moderne medicin
 •     Fremstilling af farmaceutiske produkter

1. semester

Kandidatuddannelsens 1. semester har fokus på molekylær biologi. I løbet af semesteret følger du kurser inden for molekylærbiologi, bioinformatik, genetik og mikrobiel diversitet. I projektarbejdet integreres kursernes indhold, og du kan fx beskæftige dig med molekylærbiologi, kloning, ampliconsekventering, next generation sequencing og bioinformatik.

Projekt

 • Experimental Molecular Biology (15 ECTS)

Kurser

 • Molecular Biology and Bioinformatics (5 ECTS)
 • Cell Biology, Immunology and Genetics (5 ECTS)
 • Microbial Diversity and Activity (5 ECTS)


2. semester

På dette semester er omdrejningspunktet proteinkemi. Kurserne på dette semester giver dig viden om proteinkemi, proteinstrukturer og kulhydratkemi. I projektarbejdet sættes denne viden i spil, når du fx undersøger, hvordan aktiviteten af specifikke proteiner påvirkes af mutationer i aminosyresekvensen og deres tredimensionelle struktur, samt hvordan det påvirker deres funktion i den menneskelige organisme.

Projekt

 • Medical Protein Science (15 ECTS)

Kursus

 • Protein Chemistry (5 ECTS)
 • Protein Structure (5 ECTS)
 • Carbohydrate Chemistry (5 ECTS)

3. SEMESTER

På denne uddannelse vil du normalt skrive et langt, eksperimentelt speciale, som strækker sig over både 3. og 4. semester. På 3. semester har du også mulighed for at:

 • studere et semester på et udenlandsk universitet
 • tage på virksomhedsophold (projektorienteret forløb) i en dansk eller udenlandsk virksomhed eller organisation. På virksomhedsopholdet skal du være med til at løse virkelige problemer for organisationen og ikke kun deltage i den daglige drift af virksomheden

Hvis du vil på studie- eller virksomhedsophold har Aalborg Universitet samarbejdsaftaler med universiteter over hele verden, lige som fagmiljøet bag uddannelsen også har en lang række danske og internationale kontakter.

Mange studerende samarbejder med andre universiteter eller virksomheder i deres specialeprojekt og kombinerer specialeprojektet med et udlandsophold.

 4. SEMESTER

Kandidatuddannelsen afsluttes med et større videnskabeligt arbejde: specialet. Eksperimentelle specialer påbegyndes normalt allerede på 3. semester. Specialet er større, end de projekter du hidtil har arbejdet med. Du har mulighed for at specialisere dig inden for områder, du finder spændende og gerne vil arbejde videre med. I specialet får du muligheden for at kombinere og udnytte al den viden og alle de færdigheder, du har tilegnet dig i løbet af uddannelsen. Projektgrupperne er små (normalt en, op til tre personer).

Kandidatspecialet kan have karakter af industrielt udviklingsarbejde eller være egentlig forskning.

På 3. og 4. semester er der ingen kurser, så der er god tid til at gå i dybden med emner, som interesserer dig. Ofte vil afgangsprojektet knyttes til igangværende forskning på universitetet og/eller foregå i samarbejde med en virksomhed eller eksterne partnere.

speciale

 • Emne efter eget valg (30 ECTS)

MERE INFO OM biotechnology med specialisering i medical biotechnology?

 • Hvis du ønsker mere indgående viden om det faglige indhold på specialiseringen i Medical Biotechnology, inklusiv beskrivelser af de enkelte kurser, så kan du orientere dig i studieordningen for Biotechnology.
   

LÆS MERE OM virksomheds- og udlandsophold

Læs mere om uddannelsen

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde