AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Biologi, Kandidat

Job & karriere

Job & karriere

”Der er noget for en hver smag, hvis man interesserer sig for naturen, om man så på sigt vil arbejde inden for det private eller det offentlige, i en kommune eller med undervisning”

Jesper Wøhlk Bøttcher, studerende

Som færdiguddannet biolog (cand.scient. i Biologi) har du forskningsbaseret viden om teori, metode og praksis på højeste internationale niveau inden for følgende naturvidenskabelige områder:

 • Molekylær biologi
 • Cellebiologi og genetik
 • Bioteknologi og mikrobiologi
 • Danske naturtyper
 • Naturforvaltning og bevaringsbiologi

Du har opnået kompetencer til at formidle forskningsbaseret viden og diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger med både fagfæller og ikke-specialister, samt kunne undervise og instruere i faget på de gymnasiale uddannelser.

”Jeg valgte AAU pga. den problemorienterede læringsform. Jeg forestiller mig, at skulle ud og arbejde på den måde i erhvervslivet, når jeg engang er færdig – så er det rart at have erfaring med projektarbejde”

Anna Kathrine Peis, studerende

Du er i stand til at løse nationale og internationale problemstillinger inden for natur og miljø både i den private og i den offentlige sektor som fx Miljøstyrelsen og Fødevarestyrelsen. Du kan arbejde med alt lige fra et molekyle i et protein til regnskovenes betydning for jordens atmosfære, og din hverdag kan foregå i meget forskellige omgivelser fra feltarbejde i Sahara til et laboratorie i København.

Du kan arbejde med fx:

 • Bekæmpelse af kræft og andre sygdomme – i fx medicinalfirmaer
 • Miljøbeskyttelse - fx i miljøtekniske afdelinger i virksomheder eller hos miljømyndigheder i stat eller kommune
 • Miljørådgivning – fx analysere biologiske problemstillinger og rådgive politikere om fremtidig miljøplanlægning
 • Studie og analyse af planter for fx at forbedre det økologiske landbrug
 • Forskning på undervisningsinstitutioner, i analyselaboratorier, hos offentlige myndigheder eller i private virksomheder – fx forskning i og udvikling af nye former for fødevareproduktion
 • Studie af dyrearter, deres levevis og deres udvikling
 • Formidling på museer, i dyreparker eller nationalparker
 • Studie og anvendelse af bakterier og vira
 • Undervisning


 

læs mere om optagelse og adgangskrav

Læs mere om uddannelsen

Karrierevejledning på AAU

AAU Karriere giver sparring på din karriere. Mens du studerer på AAU, kan du deltage i karriere- og jobrelaterede arrangementer og booke karrierevejledningssamtaler til en snak om fx:

 • Ansøgning og cv
 • Praktik- og studiejobsøgning
 • Kompetencer – både de faglige og de mere personlige
 • Gode værktøjer til at finde rundt i dine karrieretanker
 • At få hul på jobsøgningen, inden du bliver færdiguddannet

 

LÆS MERE OM AAU Karriere her