AAU logo

Biologi

Job & karriere

Job & karriere

”DER ER NOGET FOR ENHVER SMAG, HVIS MAN INTERESSERER SIG FOR NATUREN, OM MAN SÅ PÅ SIGT VIL ARBEJDE INDEN FOR DET PRIVATE ELLER OFFENTLIGE, I EN KOMMUNE ELLER MED UNDERVISNING”

Jesper Wøhlk Bøttcher, studerende

Som færdiguddannet biolog (cand.scient. i Biologi) har du forskningsbaseret viden om teori, metode og praksis på højeste internationale niveau inden for følgende naturvidenskabelige områder:

 • Molekylær biologi
 • Cellebiologi og genetik
 • Bioteknologi og mikrobiologi
 • Danske naturtyper
 • Naturforvaltning og bevaringsbiologi

Du har opnået kompetencer til at formidle forskningsbaseret viden og diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger med både fagfæller og ikke-specialister, samt kunne undervise og instruere i faget på de gymnasiale uddannelser.

”JEG VALGTE AAU PGA. DEN PROBLEMORIENTEREDE LÆRINGSFORM. JEG FORESTILLER MIG AT SKULLE UD OG ARBEJDE PÅ DEN MÅDE I ERHVERVSLIVET, NÅR JEG ENGANG ER FÆRDIG, OG SÅ ER DET RART AT HAVE NOGET ERFARING MED PROJEKTARBEJDE”

Anna Kathrine Peis, studerende

Du er i stand til at løse nationale og internationale problemstillinger inden for natur og miljø både i den private og i den offentlige sektor som fx Miljøstyrelsen og Fødevarestyrelsen. Du kan arbejde med alt lige fra et molekyle i et protein til regnskovenes betydning for jordens atmosfære, og din hverdag kan foregå i meget forskellige omgivelser fra feltarbejde i Sahara til et laboratorie i København.

Du kan arbejde med fx:

 • Bekæmpelse af kræft og andre sygdomme – i fx medicinalfirmaer
 • Miljøbeskyttelse - fx i miljøtekniske afdelinger i virksomheder eller hos miljømyndigheder i stat eller kommune
 • Miljørådgivning – fx analysere biologiske problemstillinger og rådgive politikere om fremtidig miljøplanlægning
 • Studie og analyse af planter for fx at forbedre det økologiske landbrug
 • Forskning på undervisningsinstitutioner, i analyselaboratorier, hos offentlige myndigheder eller i private virksomheder – fx forskning i og udvikling af nye former for fødevareproduktion
 • Studie af dyrearter, deres levevis og deres udvikling
 • Formidling på museer, i dyreparker eller nationalparker
 • Studie og anvendelse af bakterier og vira
 • Undervisning


 

læs mere om optagelse og adgangskrav

Karrierevejledning på AAU

AAU Karriere kan vejlede dig om karrieremuligheder og erhvervskontakt under studiet. Få bl.a. vejledning om:

 • Ansøgning og CV
 • Praktik og studiejob
 • Dine personlige kompetencer
 • Arbejdsmarkedet og brancher
 • A-kasser og fagforeninger
   

LÆS MERE OM PÅ AAU Karriere's HJEMMESIDE