Forskning
Samarbejde

Biologi

Studerende fortæller

Studerende fortæller

Morten Larsen, studerende på Biologi, fortæller om uddannelsen

"Jeg valgte biologi på AAU, fordi jeg gerne selv vil arbejde med biologien frem for kun at læse om den i en bog"

"I Aalborg laver vi et projekt hvert semester, hvor vi laver forsøg ude i den virkelige verden og dermed får et indtryk af, hvordan livet som biolog er. Man kommer også vidt omkring med projekter og har selv indflydelse på, hvad det skal indeholde. Vi har både været i skoven og fange mus, arbejdet med et fiskedambrug og med truede padder i vandhuller.

Projekterne giver desuden mulighed for at arbejde sammen med fremtidige arbejdsgivere, så man kan se hvilke opgaver, man kan komme til at arbejde med, når man er færdig med studiet.

Valget af Biologi som studie har altid stået ret klart for mig. Jeg har gennem hele mit liv altid været ude på jagt efter kryb og kravl, og jeg kunne ikke forestille mig at lave andet.

Biologistudiet på AAU handler meget om gruppearbejde, både når vi arbejder med projekt, men også når vi arbejder med fagene. Dette gør, at man altid har sin gruppe at støtte sig til, hvilket for mig gør det nemmere at komme igennem især de lidt tungere fag. Jeg tror også, det gør mig bedre rustet til at komme ud og arbejde med andre mennesker, når jeg er færdig, hvilket man ikke lærer så meget ved at sidde og læse tung teori i bøger."

Morten Larsen, studerende på Biologi.