AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Biologi, Kandidat

Fagligt indhold

Fagligt indhold

”Jeg kan godt lidt at studere på AAU, fordi det er meget frit. Man skal selv komme med forslag til, hvad man vil arbejde med i projekterne og hvordan de skal udføres”

Anna Kathrine Peis, studerende

Biologi er studiet af den levende natur, og uddannelsen bringer dig ud til en række forskellige biotoper, hvor du vil få lejlighed til at udføre praktisk feltarbejde både i akvatiske miljøer og på land. Som studerende på Biologi har du blandt andet mulighed for at skrive projekter i samarbejde med Aalborg Zoo.

Uanset om du vælger at læse Biologi som et- eller tofaglig uddannelse, lærer du om en række centrale emner:

 • Molekylær biologi
 • Cellebiologi og genetik
 • Bioteknologi og mikrobiologi
 • Danske naturtyper
 • Naturforvaltning og bevaringsbiologi

”På AAU laver vi et projekt hvert semester, hvor vi laver forsøg ude i den virkelige verden. Dermed får vi et godt indtryk af, hvordan livet som biolog er”

Morten Larsen, studerende

Biologiuddannelsen er i høj grad baseret på eksperimentelt laboratoriearbejde. I laboratoriet lærer du at designe og tilrettelægge forsøg, at analysere biologiske problemstillinger og at beskrive resultaterne af forsøgene. I laboratoriet vil du bl.a. kunne studere gener og biokemiske reaktioner, mikroorganismers fysiologi og økologi, planter, fisk og andre større dyr, samt den menneskelige fysiologi.

Uddannelsen veksler mellem kurser, laboratoriearbejde og projektarbejde. Du bliver opfordret til tæt samarbejde med erhvervslivet gennem dine projekter, hvor du og din projektgruppe finder løsninger på aktuelle udfordringer i verden omkring os.

På 1. og 2. semester bruger I halvdelen af studietiden på kurser og den anden halvdel på projektarbejde. Alle jeres projekter tager udgangspunkt i komplekse og ofte tværfaglige problemstillinger fra det virkelige liv og er tilrettelagt sådan, at I hele tiden udfordres til at tænke i nye baner for at finde løsningsforslag.

På 3. semester følger du dit sidefag, hvis du har valgt at læse Biologi som en tofagsuddannelse. Har du valgt en etfagsuddannelse har du mulighed for fx et studieophold på et udenlandsk universitet eller et virksomhedsophold (projektorienteret forløb) i en dansk eller udenlandsk virksomhed. Dit afgangsprojekt, specialet, færdiggør du på 4. semester.

”Jeg har lavet alt lige fra målt fedtprocent på en bananflue, lavet diætanalyse på vildsvin og grævling til at have undersøgt en bakteriepopulation i et biogasanlæg og antibiotikaresistens”

Christine Riisager Sørensen, studerende

1. SEMESTER

På 1. semester får du et indgående kendskab til mange af de nye avancerede teknikker, der i dag anvendes inden for molekylærbiologi, bioteknologi og naturforvaltning.

Projektet handler om molekylærbiologi, hvor du får indsigt i grundlæggende molekylærbiologi, så du kan redegøre for organisationen og replikationen af genetisk materiale i både prokaroyter og eurokaryoter. Du får desuden indsigt i reguleringen af transskriptionen af gener og translationen af RNA samt forståelse for moderne molekylærbiologiske metoder til manipulation af DNA samt analyse af molekylærbiologiske data.

PROJEKT

 • Molekylærbiologi (15 ECTS)

KURSER

 • Cellebiologi, immunologi og genetik (5 ECTS)
 • Valgfag: Mikrobiel diversitet og aktivitet  (5 ECTS)/ Klimapåvirkning af biologiske systemer (5 ECTS) / Biologiske undervisningsforsøg (obligatorisk ved tofagsuddannelse) (5 ECTS)

EKSEMPLER PÅ PROJEKTEMNER PÅ 1. SEMESTER

 • Undersøge den mikrobielle sammensætning i en biogasreaktor
 • Diætanalyser ved hjælp af DNA-analyse
 • Molekulær identifikation i forbindelse med Dansk Vandløbsfaunaindeks
   

2. SEMESTER

På 2. semester arbejder du fortsat med mange af de nye avancerede teknikker, der i dag anvendes inden for molekylærbiologi, bioteknologi og naturforvaltning.

Projektet handler om enten:

 • Naturforvaltning, hvor du får viden om natur-problematikker og erfaring i at arbejde med en naturforvaltningsmæssig problemstilling
 • Mikrobiologi og bioteknologi, hvor du arbejder med fundamentale områder inden for mikrobiologi eller miljømæssig eller industriel bioteknologi

PROJEKT

Vælg ét emne

 • Naturforvaltning (15 ECTS)
 • Mikrobiologi og bioteknologi (15 ECTS)

KURSER

 • Danske naturtyper (5 ECTS)
 • Bevaringsbiologi (5 ECTS)
 • Valgfag (5 ECTS): Forurening i marine områder / Industriel mikrobiologi og levnedsmiddelkemi / Proteinkemi / Kulhydratkemi

EKSEMPLER PÅ PROJEKTEMNER PÅ 2. SEMESTER

 • Undersøgelse af dafniers proteom efter indtagelse af mikroplastik (proteom = alle udtrykte proteiner)
 • Motorvej på Egholms potentielle påvirkning på rødlistede arter
 • Metodeudvikling: Drone til undersøgelse af fugle

3. SEMESTER

Hvis du vælger den tofaglige kandidat i Biologi, følger du på dette semester dit sidefag.

Hvis du vælger den etfaglige kandidat i Biologi, vil du på denne uddannelse normalt skrive et langt, eksperimentelt speciale, som strækker sig over både 3. og 4. semester.


4. SEMESTER

Kandidatuddannelsen afsluttes med et større videnskabeligt arbejde: specialet. Eksperimentelle specialer påbegyndes normalt allerede på 3. semester Specialet er større end de projekter, du hidtil har arbejdet med. Det er muligt at specialisere sig inden for områder, du finder særligt spændende og gerne vil arbejde videre med. I specialet får du muligheden for at kombinere og udnytte al den viden og alle de færdigheder, du har tilegnet dig i løbet af uddannelsen. Projektgrupperne er små (normalt 1, højest 3 personer).

Kandidatspecialet kan have karakter af udviklingsarbejde, videreudvikling eller være egentlig forskning. De fleste specialestuderende er tilknyttet én af forskningsgrupperne på Institut for Kemi og Biovidenskab og

På 3. og 4. semester er der ingen forelæsninger, så her er der god tid til at gå i dybden med emner, som interesserer dig. Ofte vil afgangsprojekterne knyttes til igangværende forskning på universitetet og/eller foregå i samarbejde med eksterne partnere.

SPECIALE

 • Emne efter eget valg (30 ECTS)

EKSEMPLER PÅ specialeemner

 • Undersøgelse af medicinresters påvirkning på akvatiske dyr som fx dafnie


LÆS MERE OM mulighed for virksomheds- eller udlandsophold

Vil du være gymnasielærer?

Vil du være gymnasielærer?

Har du lyst til at arbejde med undervisning og formidling af viden på gymnasie-, hf- eller handelskoleniveau? Det får du kompetence til ved at kombinere et centralt fag med et sidefag.
 

Læs mere om at blive gymnasielærer

Læs mere om uddannelsen

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde

Læs uddannelsen som

 • Et-faglig uddannelse
  Den et-faglige uddannelse er for dig, der går efter at bringe din faglighed i spil inden for ét fagområde
   
 • To-faglig uddannelse med et centralt fag og et sidefag
  Den to-faglige uddannelse er for dig, der gerne vil kombinere et centralt fag med et sidefag, fx Idræt, Samfundsfag eller Engelsk