AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Biologi, Kandidat

Adgangskrav

Adgangskrav

Optagelse på kandidatuddannelsen cand.scient. i Biologi forudsætter følgende bacheloruddannelse:

Adgangsgivende uddannelser med retskrav:

Ansøgere uden retskrav på optagelse:

  • Bacheloruddannelsen i biologi, Syddansk Universitet
  • Bacheloruddannelsen i biologi, Københavns Universitet
  • Bacheloruddannelsen i biologi, Aarhus Universitet
  • Bacheloruddannelsen i miljøbiologi, Roskilde Universitet

Optagelse på to-fagsuddannelsen i Biologi kræver desuden en to-faglig bacheloruddannelse med samme fagkombination.

Studerende med en anden uddannelse vil efter ansøgning til studienævnet kunne optages efter en konkret faglig vurdering, såfremt ansøgeren skønnes at have uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed. Universitetet kan fastsætte krav om aflæggelse af supplerende prøver forud for studiestart.

Studienævnet foretager ikke forhåndsvurdering af adgangsgrundlag. Det betyder, at faglige vurderinger kun foretages i forbindelse med, at der indsendes en konkret ansøgning om optagelse.
 

søg optagelse på biologi

Adgangsbegrænsning

Kandidatuddannelsen cand.scient. i Biologi er adgangsbegrænset. Det betyder, at det ikke er alle ansøgere, der søger rettidigt og som opfylder adgangskravene, der er sikret en studieplads.

Uddannelsen forventer at udbyde 30 studiepladser til det kommende optag.

Har du en bachelor i Biologi fra Aalborg Universitet, og søger du rettidigt ind på kandidaten i Biologi i direkte forlængelse af din bachelor, har du krav om optagelse på kandidaten. Læs mere om retskrav her. 

Udvælgelse til optag blandt kvalificerede ansøgere sker på baggrund af følgende kriterier:

  • Ansøgere vurderes på baggrund af karaktergennemsnittet af deres adgangsgivende uddannelse på ansøgningstidspunktet.

Giver din uddannelse ikke direkte adgang?

Hvis din uddannelse ikke er nævnt under adgangskravene, men er beslægtet, kan du stadig søge om optagelse. Når du søger, vil studiet lave en individuel faglig vurdering af dit adgangsgrundlag i forhold til den specifikke kandidatuddannelse.

Spørg gerne studievejlederen fra uddannelsen om dine optagelsesmuligheder, hvis du er i tvivl. Du finder kontaktinfo under ”Kontakt og Studievejledning”.

Læs mere om uddannelsen

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 1. marts med studiestart den 1. september.


Du skal søge digitalt via ansøgningssystemet. Husk, at din ansøgning skal indeholde dokumentation for bestået adgangsgivende eksamen.

Søg optagelse


Svar på din ansøgning

Har du søgt optagelse inden ansøgningsfristens udløb, kan du forvente svar senest den 10. juni.

 

yderligere information

Du kan læse mere om optagelse på en kandidatuddannelse fx frister, meritmuligheder, dispensation og information til ansøgere, der er forsinkede i deres bacheloruddannelse.

Læs mere om optagelse på en kandidatuddannelse

BACHELORUDDANNELSE FRA AAU, SOM GIVER RET TIL OPTAGELSE (RETSKRAV)

Du har ret til optagelse på den kandidatuddannelse, der er den naturlige overbygning af din bacheloruddannelses fagområde. Retskravet gælder til kandidatuddannelsen på det universitet, du tog din bacheloruddannelse ved og er gældende i 3 år. 

læs mere om retskrav