AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Biologi, Kandidat

Adgangskrav

Adgangskrav


Optagelse på kandidatuddannelsen cand.scient. i Biologi forudsætter fx følgende bacheloruddannelse:

Optagelse på to-fagsuddannelseni  Biologi kræver desuden en to-faglig bacheloruddannelse med samme fagkombination.

Studerende med en anden uddannelse vil efter ansøgning til studienævnet kunne optages efter en konkret faglig vurdering, såfremt ansøgeren skønnes at have uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed. Universitetet kan fastsætte krav om aflæggelse af supplerende prøver forud for studiestart.

Studienævnet foretager ikke forhåndsvurdering af adgangsgrundlag. Det betyder, at faglige vurderinger kun foretages i forbindelse med, at der indsendes en konkret ansøgning om optagelse.

Der er desuden krav om engelskkundskaber svarende til mindst B-niveau.

Se også uddannelsens studieordning.
 

søg optagelse på biologi

Adgangsbegrænsning

Kandidatuddannelsen cand.scient. i Biologi er adgangsbegrænset. Det betyder, at det ikke er alle ansøgere, der søger rettidigt og som opfylder adgangskravene, der er sikret en studieplads.

Uddannelsen forventer at udbyde 30 studiepladser til det kommende optag.

Har du en bachelor i Biologi fra Aalborg Universitet, og søger du rettidigt ind på kandidaten i Biologi i direkte forlængelse af din bachelor, har du krav om optagelse på kandidaten. Læs mere om retskrav her. 

Udvælgelse til optag blandt kvalificerede ansøgere sker på baggrund af følgende kriterier:

  • Ansøgere vurderes på baggrund af karaktergennemsnittet af deres adgangsgivende uddannelse på ansøgningstidspunktet.
Læs mere om uddannelsen

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 1. marts med studiestart den 1. september.


Du skal søge digitalt via ansøgningssystemet. Husk, at din ansøgning skal indeholde dokumentation for bestået adgangsgivende eksamen.

Søg optagelse


Svar på din ansøgning

Har du søgt optagelse inden ansøgningsfristens udløb, kan du forvente svar senest den 10. juni.

 

yderligere information

Du kan læse mere om optagelse på en kandidatuddannelse fx frister, meritmuligheder, dispensation og information til ansøgere, der er forsinkede i deres bacheloruddannelse.

Læs mere om optagelse på en kandidatuddannelse

BACHELORUDDANNELSE FRA AAU, SOM GIVER RET TIL OPTAGELSE (RETSKRAV)

Du har ret til optagelse på den kandidatuddannelse, der er den naturlige overbygning af din bacheloruddannelses fagområde, hvis optagelsen sker i direkte forlængelse af den afsluttede bacheloruddannelse. Retskravet gælder til kandidatuddannelsen på det universitet, du tog din bacheloruddannelse ved.

retskrav til optagelse på kandidatuddannelser

 

Dobbeltuddannelse

Hvis du allerede har en uddannelse på samme niveau som den, du har tænkt dig at søge, skal du være opmærksom på reglen om dobbeltuddannelse, som betyder at det som udgangspunkt ikke længere er muligt at blive optaget på mere end én ordinær videregående heltidsuddannelse.

Læs mere om dobbeltuddannelse