AAU logo

Autonomous Systems, civilingeniør

Fagligt indhold

Fagligt indhold

"UDDANNELSEN HAR GIVET MIG EN MEGET BRUGBAR ERFARING OG INDSIGT I AT SAMARBEJDE MED INDUSTRIEN"

Luiza Bucur, studerende

Civilingeniøruddannelsen i Autonomous Systems (Autonome Systemer) giver dig kompetencer til at løse komplekse problemstillinger i relation til design og implementering af autonome systemer ved en kombination af teoretisk forståelse og praktisk erfaring.

Du kommer til at arbejde med emner som fx:

 • Software, systemudvikling og validering
 • Modellering og styring af mekatroniske systemer/ robotter etc.
 • Forecasting, optimering, skedulering og ruter for vare-flow/ transportenheder/ mobile enheder
 • Sensor/ visioner-teknologier og monitorering af data kvalitet
 • Machine Learning og Big Data/ parallel processering af store datamængder
 • Kommunikation og koordinering for netværk af autonome systemer

Uddannelsens tilgang er ingeniørvidenskabelig, hvilket betyder, at du kommer til at arbejde med anvendelsen af moderne beregnings-, automatiserings- og IT-teknologier, som kan bidrage til bedre resurseudnyttelse, kvalitet etc. Kandidatuddannelsen udfordrer den sektorspecifikke viden, du har med dig fra din bacheloruddannelse, og gennem de 2 år uddannelsen varer, udvikles og udbygges din viden i forhold til produktdesign, effektivisering og innovation af arbejdsprocesser og -systemer.

Uddannelsen knytter analyse, modellering, optimering, design og implementering sammen i et videnskabeligt perspektiv.

Du bliver i stand til at analysere og modellere såvel specifikke forretningsprocesser som samlede produkt-, service- og produktionssystemer. Du bliver desuden trænet i at implementere autonome systemer og evaluere deres arbejdspræstation i de relevante industri- og forretningssammenhænge.

”FORELÆSNINGERNE BLIVER HOLDT AF ENTUSIASTISKE OG SERIØSE UNDERVISERE, OG PROJEKTERNE BLIVER SKREVET I SAMARBEJDE MED DANSKE OG INTERNATIONALT ORIENTEREDE VIRKSOMHEDER”

Kenneth Kallesøe, studerende

Uddannelsen er engelsksproget og veksler mellem forelæsninger, laboratoriearbejde og projektarbejde. Kontakten til erhvervslivet er en væsentlig del af uddannelsen og mange projekter og opgaver foregår i samarbejde med virksomheder. Det giver dig en enestående mulighed for at kombinere teori og praksis.

På 1. og 2. semester bruger du halvdelen af din studietid på kurser og den anden halvdel på projektarbejde i selvvalgte grupper. 3. semester giver dig mulighed for fx virksomhedsophold eller et studieophold på et udenlandsk universitet og herefter afslutter du din kandidatuddannelse med et afgangsprojekt på 4. semester.

1. SEMESTER

På uddannelsens første semester kommer du til at arbejde med følgende temaer:

 • Brug af systemudviklingsværktøjer til at modellere, undersøge og udvælge nye løsningsmetoder
 • Optimering af drift af autonome systemer i et deterministisk eller et stokastisk miljø
 • Forbedring af autonome systemers styring og præstation

PROJEKT

 • Engineering of Autonomous Systems (15 ECTS)

KURSER

 • Systems Engineering & Validation (5 ECTS)
 • Modelling and Control of Mechatronic Systems (5 ECTS)
 • Optimisation, Scheduling and Routing (5 ECTS)


2. SEMESTER

På 2. semester kommer du til at arbejde med:

 • Udvikling af autonome løsninger med sensorer, big data, machine learning, vision og perceptionsteknologi
 • Design af intelligente autonome systemer og netværk baseret på efterspørgslen i forskellige industri- og forretningssammenhænge
 • Evaluering af autonome systemer og netværks præstationer i dynamiske omgivelser

PROJEKT

 • Intelligent Autonomous Systems (15 ECTS)

KURSER

 • Sensing and Perception (5 ECTS)
 • Machine Learning and Big Data (5 ECTS)
 • Networks of Autonomous Systems (5 ECTS)

3. SEMESTER

Du opbygger selv dit 3. semester med moduler svarende til i alt 30 ECTS. Kombinationerne er mange, så du kan rette semesteret efter dine interesser og mål. Du har fx mulighed for at:

 • tage på virksomhedsophold (projektorienteret forløb) i en dansk eller udenlandsk virksomhed. På et virksomhedsophold skal du være med til at løse virkelige problemer for organisationen og ikke kun deltage i den daglige drift af virksomheden
 • studere et semester på et udenlandsk eller et andet dansk universitet
 • tage et sædvanligt semesterforløb på AAU med kurser og projekt
 • påbegynde dit kandidatspeciale, som kan strække sig over både 3. og 4. semester (lang afgang). Her har du mulighed for at fordybe dig i et emne, du finder særligt spændende og udfordrende

Hvis du vil på studie- eller virksomhedsophold har Aalborg Universitet samarbejdsaftaler med universiteter over hele verden, ligesom fagmiljøet bag uddannelsen også har en lang række internationale kontakter i forbindelse med virksomhedsaftaler.

3. og 4. semester er ofte sammenhængende, idet indholdet på 3. semester kan vælges således, at det er forberedende til 4. semester.

PROJEKT

 • Autonomous Systems in Practice

4. SEMESTER

Kandidatuddannelsen afsluttes med et større videnskabeligt arbejde: specialet. Dette projekt er større end de projekter, du hidtil har arbejdet med. Her er det muligt at specialisere sig inden for netop det område, man finder spændende og gerne vil arbejde videre med. I specialet får du muligheden for at kombinere al den viden og alle de færdigheder, du har tilegnet dig i løbet af uddannelsen. Opgaven er at løse et forretnings-, produktionsmæssigt eller logistik problem gennem selvstændigt arbejde. Der kan arbejdes med alle industrielle projekter inden for produktionsområdet – som oftest i samarbejde med en virksomhed. Projektgrupperne er små, hvilket minder om arbejdssituationen, man møder i industrien.

Kandidatspecialet kan have karakter af industrielt udviklingsarbejde, videreudvikling eller egentlig forskning Det kan være en forlængelse af 3. semester, eller det kan omhandle helt nye emner.

speciale

 • Emne efter eget valg (30 ECTS)


MERE INFO OM autonomous Systems?

Hvis du ønsker mere indgående viden om det faglige indhold på kandidatuddannelsen, har du flere muligheder for at finde yderligere information:


LÆS MERE OM virksomheds- og udlandsophold

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde