AAU logo

Architecture, Cand.tech.

Architecture, Cand.tech.

Architecture, Cand.tech.

Kandidatuddannelsen i Architecture (Arkitektur) ved Aalborg Universitet har sit omdrejningspunkt i en række aktuelle og fremtidige udfordringer inden for arkitektur. Funderet i temaer, metoder, teorier og discipliner vedrørende arkitektur og ingeniørkunst sikrer kandidatuddannelsen i Architecture en tværfaglig kompetenceprofil.

den moderne teknologis muligheder for at skabe ny arkitektur

Vælger du Architecture som din kandidatuddannelse, vil du komme til at arbejde med bl.a arkitektonisk konceptudvikling, projektmodning, projektering af bygninger m.m. med fokus på den moderne teknologis muligheder for at skabe ny arkitektur. På kandidatuddannelsen tilstræbes en stærk international profil bl.a. i tæt samarbejde med det nye Utzon Center i Aalborg.


CAND.TECh. I ARKITEKTUR

Arkitektur kan læses som cand.polyt eller cand.tech. Cand.tech. er for dig, der har en anden relevant bachelorgrad end en bachelor i Arkitektur og design.

Cand.tech.-uddannelsen er en kandidatuddannelse på samme akademiske niveau som civilingeniøruddannelsen i Architecture, men baseret på en mere varieret faglig profil hos den studerende. Uddannelsen bygger oven på den viden, du allerede har, og du opnår på den måde en dybere og mere specialiseret viden inden for fagområdet. Det tager to år at opnå en kandidatgrad i arkitektur, og i løbet af denne tid vil du møde en lang række undervisere, som vil præsentere dig med ny viden på vigtige områder.


Undervisningen foregår på engelsk

Uddannelsen er internationalt orienteret, og tiltrækker både danske og internationale studerende. Af hensyn til det internationale miljø foregår undervisningen på engelsk

Du får viden om

  • Performancebaseret design
  • Form, materiale, struktur, akustik og fabrikation
  • Energineutralt byggeri

Fakta om uddannelsen

Sprog

Engelsk

By

Adgangskrav

Se Studieordningen

Se relaterede uddannelser inden for