AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

testimonials

Simon Berg skriver sit speciale i samarbejde med et hospice

Simon Berg skriver sit speciale i samarbejde med et hospice

Kandidatstuderende Simon Berg fra Anvendt Filosofi indgår i samarbejde med Anker Fjord Hospice i forbindelse med udarbejdelsen af sit speciale. Han fortæller her om sinde erfaringer, og du kan se et nyhedsindslag fra TV2 Midt-Vest fra den 30. marts 2016 kl. 19:30 under overskriften: "Anker Fjord Hospice ansætter filosof".

Hvordan oplever du, at filosofien har en plads i den praksis, som du er ude i?

Da jeg startede i min praktik hos Anker Fjord Hospice, var mit første indtryk, at der var filosofiske temaer, emner og spørgsmål i nærmest alle afkroge. Jeg havde forberedt mig på at skulle ud og lede efter noget, hvor jeg kunne gøre noget. Men jeg oplevede hurtigt, at filosofiske problemstillinger allerede var tilstede, og at de filosofiske spørgsmål, jeg gik rundt med, var en anden måde at gå til praksis på, end de i forvejen konstituerede metoder og tilgange.

Jeg har efterfølgende tænkt meget over hvad en filosofisk uddannelse kan gøre for en. I mit tilfælde vil jeg sige, at jeg ikke kun har lært noget om filosofi, men at jeg også har lært at tænke filosofi(isk). Det vil altså sige, at jeg ikke kun er blevet trænet teoretisk og metodisk,  men at jeg så at sige også blevet ført ind i filosofi. Det har bevirket, at jeg i min praktik ikke blot er ankommet med filosofiske teorier og metoder, men at jeg også er kommet med et bestemt blik, som jeg selv mener er meget påvirket af de år, jeg har læst Anvendt Filosofi på AAU.

Når jeg så skal forholde mig til, hvordan jeg har oplevet, at filosofien har en plads i den praksis, som jeg har været ude i, så er jeg ikke i tvivl om, at den har en plads. Det, der har fyldt mest i min oplevelse, har været at finde måder at gøre den plads filosofien har, til en plads, som alle har mulighed for at træde ind i og arbejde på. Således det at filosofere og det at arbejde med filosofiske spørgsmål bliver til et fælles anliggende.

 

Hvad har reaktionerne været fra praktikstedet?

De reaktioner, jeg i særlig grad har bidt mærke i, har været, at filosofien og filosofiske refleksioner oftest har vist sig at være en meget naturlig måde at tænke på. Det har dog drejet sig om, i min optik, at finde måder hvorpå filosofien har kunnet blive tænkt ind i praksis. Således er filosofiske refleksioner ikke blevet oplevet som ligegyldige abstraktioner, men i stedet praksisnære refleksioner, hvor filosofien har været et andet rum at gå ind i.

 

Se nyhedsindslag fra TV2 Midt-Vest fra den 30. marts 2016