AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Anvendt filosofi, kandidat

Udlandsophold og projektorienterede forløb

Uddannelsen i Anvendt Filosofi lægger stor vægt på at imødekomme den enkelte studerendes interesse for at anvende filosofien i forskellige praksiskontekster. Der er rigtig gode muligheder for udlandsophold og projektorienterede forløb på kandidatuddannelsen.

Igennem det obligatoriske modul "Filosofi i praksis" på 9. semester skal du samarbejde med en virksomhed, organisation eller institution. Formålet er, at du igennem et empirisk projektarbejde udvikler dine akademisk-faglige kompetencer i samspil med en praksiskontekst/profession i ind- eller udland og lærer at anvende filosofien i praksis. Vi kalder det et projektorienteret forløb.

I forhold til hvor det projektorienterede forløb skal foregå, spiller du og din interesse en afgørende rolle. Det projektorienterede forløb kunne alternativt være at sætte ens filosofiske viden i spil gennem et møde med en anden faglighed og et andet videnskabeligt miljø på et dansk eller udenlandsk universitet.

Aalborg Universitet har samarbejdsaftaler med mange forskellige universiteter rundt om i verden - og du spiller den altafgørende rolle for, hvor du vil hen og hvornår. Mulighederne er mange, så længe filosofien indgår. Forhør dig om udlandsophold på Aalborg Universitets Internationale kontor.
 

Projektorienteret forløb HOS MIKROVIRKSOMHEDEN GREEN NETWORK

Kasper blev færdig som kandidat i 2017. I efteråret 2016 var han på praksisophold - eller projektorienteret forløb - hos Green Network, der beskæftiger sig med CSR (Corporate Social Responsibility) og bæredygtighed. Forløbet var en fantastisk mulighed for at arbejde med projekter i en spændende virksomhed og førte desuden til et relevant studiejob.

PROJEKTORIENTERET FORLØB hos Vraa Dampvaskeri

Kandidatstuderende Sebastien Bouchara var på sit 9. semester på projektorienteret forløb på Vraa Dampvaskeri, som har stort fokus på CSR og miljøbevidsthed i alle virksomhedens processer og udvalg af produkter. Virksomhedens grønne profil skal med hjælp fra Sebastian udbredes til også at omfatte virksomhedens kunder.

På projektorienteret forløb ved Trænregimentet - Hærens Center for Logistik og Forsvarets Militærpoliticenter  i Nørresundby.

To unge mænd, der læser Politik og Administration og to unge kvinder, Ane Katrine og Milena, der læser Anvendt Filosofi, er i efteråret 2016 på praksisophold ved Trænregimentet. Minela læser læringsfilosofi og skal skrive projekt om fjernundervisning sammen med 1. Logistikbataljon. Ane Katrine læser kulturfilosofi og skal lave projekt om mangfoldighed og ligestilling blandt militært ansatte sammen med personelsektionen.


Få vejledning  på AAU

En del studerende vælger i forbindelse med etablering af virksomhedssamarbejder at benytte sig af AAU Karriere, som bl.a. tilbyder vejledning om erhvervskontakt under studiet.

Vejledning og inspiration i forbindelse med udlandsophold (herunder også vejledning i relation til ansøgning om økonomisk støtte til udlandsophold) kan du få på universitetet ved henvendelse til Internationalt kontor.

Læs mere om uddannelsen

Vil du på udlandsophold?

Vil du på udlandsophold?

Aalborg Universitets Internationale Kontor har mange års erfaring med at sende AAU-studerende på studie- eller praktikophold i udlandet, og du har mulighed for at søge AAU-legater via kontoret.
 

Læs mere om udlandsophold