Forskning
Samarbejde

Anvendt filosofi, Kandidat

JOBMULIGHEDER

Studerende på Aalborg Universitet


ANVENDT FILOSOFI ÅBNER MANGE DØRE

Arbejdsformen på Aalborg Universitet er projekt- og gruppeorienteret. Det gør dig attraktiv på arbejdsmarkedet, da du allerede i løbet af din uddannelse opnår vigtige kompetencer så som projektstyring, selvstændig tilegnelse af viden og arbejde i teams.
Med en uddannelse i anvendt filosofi opnår du desuden stor teoretisk viden og erfaring med at bruge filosofien som analytisk tilgang i arbejdet med f.eks. etiske, politiske, kulturelle og samfundsmæssige problemstillinger. Tidligere studerende fra Anvendt Filosofi arbejder blandt meget andet som:

 • Bæredygtighedskonsulent
 • Marketingsansvarlig
 • Forsker
 • Gymnasielærer
 • CSR-rådgiver i bank
 • Projektleder i kommune
 • Kommunikationsmedarbejder i politisk organisation
 • PR-medarbejder ved teater
 • Coach og trivselsmedarbejder

 

Mød Karen Højmark som har læst Anvendt Filosofi

Se med og hør, hvordan hun har filosofien med i sit ledelsesarbejde hos it-firmaet Ask Cody. 

 

Du kan også blive gymnasielærer

Har du et ønske om at uddanne dig som underviser mhp. ansættelse som gymnasielærer, er det også en mulighed. Anvendt Filosofi lever indholdsmæssigt op til de fastsatte 'faglige mindstekrav', som skal være opfyldt for at opnå undervisningskompetence i gymnasium og hf. Naturligvis kan filosofifagligheden også danne et godt udgangspunkt for dig som underviser andre steder, fx på en højskole eller en videregående uddannelse. Læs mere på siden 'Bliv gýmnasielærer'

 

om at komme i sit første arbejde


DANHATCH - Et RUGERI I VRÅ - ANSATTE LEILA FREDERIKSEN HAVEN UMIDDELBART EFTER ENDT UDDANNELSE

Leila Frederiksen Haven har læst Anvendt Filosofi på AAU og afsluttede sin eksamen i 2016. Umiddelbart efter blev hun ansat i et barselsvikariat i Kommunikations- og HR-afdelingen hos DanHatch, hvor hun tidligere har været i praktik. Koncern HR- og kommunikationschef, Anette R. Hermansen, fortæller:

”Vi har hvert år en sidsteårsstuderende i praktik hos os. Som regel vælger vi en fra sociologistudiet, men da vi fik ansøgningen fra Leila og så, at hun havde en lidt anderledes profil, besluttede vi, at det kunne være sjovt at få en anden vinkel ind – og det er vi enormt glade for i dag! Hendes arbejde bygger på nogle teorier og tilgange, som er meget lig dem, vi andre i HR-afdelingen, som har en sociologibaggrund, har arbejdet med. Forskellen ligger i, at sociologistudiet har meget fokus på empirisk arbejde, hvor Leilas baggrund er mere teoretisk tung, men vi supplerer hinanden rigtig godt og kan sparre virkeligt godt med hinanden, netop på grund af vores forskelligheder.”


 

MULIGHED FOR AT søge en PH.D.-STILLING

Simon Berg, der dimitterede i 2015, fortæller i et stort portræt i Nordjyske 15. juli 2017 om hans bestræbelser på at skaffe bevillinger til en ph.d.-stilling. Simon har i sit speciale beskæftiget sig med samtaler med døende på et hospice. Et arbejdsområde, som han ønsker at arbejde videre med i et ph.d.-projekt.​

Læs mere om Simon Berg her

Læs mere om uddannelsen

Karrierevejledning på AAU

AAU Karriere giver sparring på din karriere. Mens du studerer på AAU, kan du deltage i karriere- og jobrelaterede arrangementer og booke karrierevejledningssamtaler til en snak om fx:

 • Ansøgning og cv
 • Praktik- og studiejobsøgning
 • Kompetencer – både de faglige og de mere personlige
 • Gode værktøjer til at finde rundt i dine karrieretanker
 • At få hul på jobsøgningen, inden du bliver færdiguddannet

 

LÆS MERE OM AAU Karriere her