AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Anvendt Filosofi, Kandidat

Fagligt indhold

Fagligt indhold


Opbygning og fagligt indhold

Uddannelsen består af tre indholdsdele:

 1. "Den filosofiske grundpakke" vil give dig en introduktion til hovedstrømningerne i moderne filosofi med særligt fokus på, hvordan filosofi udvikles og anvendes i dag. Et vigtigt punkt er, hvordan filosofi kan formidles til og intervenere i forskellige former for praksis.
   
 2. ”Specialiseringspakken” er der, hvor du arbejder med dit specialiseringsområde. Det kan fx være sundhed, pædagogik, miljø, erhvervsliv, politik eller kulturmøder. Der veksles mellem undervisning og praksisophold inden for det valgte område.
   
 3. "Specialet", som afslutter din kandidatuddannelse i Anvendt Filosofi.
   

Praksissamarbejde

På Kandidatuddannelsen i Anvendt Filosofi lærer du at forbinde den bedste tænkning med de aktuelle spørgsmål, der betyder mest for dig. Uanset dit valg af studieopbygning lægges der stor vægt på, at du lærer at bringe filosofien i anvendelse. Dette sker via et obligatorisk praksissamarbejde og gennem arbejde med praktisk formidling og retorik.
 

 

anvendt filosofis seks linjer
 

Linje 1: Politisk og økonomisk filosofi

Linjen giver en dybdegående teoretisk viden om og praktiske færdigheder i feltet politisk og økonomisk filosofi med henblik på at kunne analysere og iværksætte løsninger på politisk-økonomiske problemer i både private og offentlige organisationer. Kandidater med specialisering i politisk filosofi vil kunne varetage stillinger inden for områder som forvaltning, forskning og analyse, undervisning, rådgivning og dialog med interessenter.
 

Linje 2: Bæredygtighedsfilosofi

Linjen giver filosofisk indsigt indenfor områderne: klima, energi og miljøforvaltning; dyreetik, fødevarer og teknologivurdering samt social bæredygtighed og økologi. Kandidater med specialisering i bæredygtighedsfilosofi vil kunne varetage stillinger som AC medarbejder i et ministerium, analytiker i en interesseorganisation, forsker og underviser ved en forskningsinstitution eller som bæredygtighedskonsulent i en virksomhed.
 

Linje 3: Kulturfilosofi 

I linjen arbejdes der med kulturfilosofiske problemstillinger i lyset af filosofiske teorier om kultur, menneske og samfund. Linjen rummer tre elementer: Kulturfilosofisk teori, analyse og praktik, der er opdelt i to moduler. I den første del arbejdes der med læsning af centrale værker og passager fra nyere kulturfilosofiske klassikere og disse bringes i anvendelse i konkrete kulturanalyser. I den anden del tager den studerende et praktikophold ved en kulturinstitution, fx en avis, et forlag, en tænketank, en offentlig myndighed eller en virksomhed.
 

Linje 4: Sundheds- og teknologifilosofi

I linjen arbejdes der med grundlæggende sundhedsfilosofiske teorier, metoder og problemer. Som studerende tilegner du dig viden om det sundhedsfaglige område, og du lærer at indgå i tværfagligt samarbejde og dialog med de forskellige professioner og aktører inden for sundhedsvæsnet. Sundhedsteknologier spiller i den sammenhæng en særlig rolle i det moderne sundhedsvæsen, og som studerende lærer du at arbejde med problemstillingerne, der opstår, når teknologier bliver brugt i sundhedsvæsenet. Derudover lærer du at vurdere dilemmasituationer og anvende normative perspektiver i forhold til praktiske udfordringer inden for det sundhedsfaglige område.
 

Linje 5: Læringsfilosofi

I linjen arbejdes der med at bruge filosofien til at analysere, kvalificere, designe og intervenere i læreprocesser i det moderne samfundsliv. Målet er, at du efterfølgende bliver i stand til at varetage et job som fx læringsanalytiker, pædagogisk konsulent eller udviklingskonsulent. Læringsfilosoffen kan hjælpe med at skabe et tænksomt og værdibaseret fundament for læring og udvikling i fx en kommune, på en skole, i en virksomhed, i en udviklingsorganisation eller i et ministerium. Tillige kan linjen give et solidt grundlag for den, som vil være underviser eller formidler. Linjen giver indsigt i moderne læringsteori i filosofisk perspektiv og det at bruge filosofien til at analysere, kvalificere, designe og intervenere i læreprocesser i det moderne samfundsliv.
 

Linje 6: Organisations- og dialogfilosofi

I linjen arbejdes der med at bruge filosofien til at analysere, kvalificere, designe og intervenere i forandrings- og udviklingsprocesser i organisationer, ligesom den bruges til at analysere og kvalificere organisationens mange forskellige typer af dialoger. Målet er, at den studerende vil kunne varetage et job som fx intern eller ekstern organisationskonsulent, coach, HR-medarbejder e.l. i private eller offentlige virksomheder. Her vil kandidaten med en organisations- og dialogfilosofisk baggrund kunne etablere en dialog mellem på den ene side filosofiens genkommende spørgsmål om, hvad mennesket er, og hvordan det bør indrette sig i fællesskab, og på den anden side de dagsaktuelle dialoger, processer og beslutninger i fx kommuner, institutioner og virksomheder. 
 

Hør mere om uddannelsens faglige indhold

 

EKSEMPLER PÅ SPECIALETITLER

For at give dig et indtryk af, hvad der arbejdes med på studiet, bringer vi her eksempler på emner, som studerende har skrevet speciale om:

 • Samtalens etik: En metode til etisk dialog
 • Prioriteringer i sundhedsvæsenet - ulighed i sundhed
 • Big Data og virkelighed
 • Bæredygtig dannelse: Refleksioner over hvordan den kommunale borgerinddragelse kan bidrage til en bæredygtig omstilling
 • Den filosofiske selvindsigt i landmandens værdigrundlag: Et kritisk perspektiv på dialogen i landbrugssektoren.

 

Vil du være gymnasielærer?

Vil du være gymnasielærer?

Har du lyst til at arbejde med undervisning og formidling af viden på gymnasie-, hf- eller handelskoleniveau? Det får du kompetence til ved at kombinere et centralt fag med et sidefag.
 

Læs mere om at blive gymnasielærer

Læs mere om uddannelsen

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde

Læs uddannelsen som

 • Et-faglig uddannelse
  Den et-faglige uddannelse er for dig, der går efter at bringe din faglighed i spil inden for ét fagområde
   
 • To-faglig uddannelse med et centralt fag og et sidefag
  Den to-faglige uddannelse er for dig, der gerne vil kombinere et centralt fag med et sidefag, fx Idræt, Samfundsfag eller Engelsk