Forskning
Samarbejde

Anvendt filosofi, kandidat

Adgangskrav

En bacheloruddannelse i anvendt filosofi fra Aalborg Universitet, giver med optag fra september 2019, ret til (dvs. retskrav på) optag på kandidatuddannelsen i anvendt filosofi i 3 år.

Retskrav betyder, at du har ret til at blive optaget på den kandidatuddannelse, der er den naturlige overbygning af din bacheloruddannelses fagområde. Hidtil har retskravet været gældende, hvis optagelsen er sket i direkte forlængelse af den afsluttede bacheloruddannelse.

De 3 års retskrav beregnes fra førstkommende sommeroptag, efter bestået bacheloruddannelse, og slutter efter sommeroptaget 3 år efter. Det vil sige, at inklusiv dimittendåret har retskravsbachelorer mulighed for at ansøge om optagelse på retskravskandidatuddannelsen ved 4 optagelsesrunder (dimittendåret og de 3 efterfølgende optagelsesrunder om sommeren).

Retskravet kan kun bruges én gang. Retskravet er brugt, når du har søgt optagelsen og accepteret den tilbudte studieplads på retskravskandidatuddannelsen. Hvis du ikke accepterer den tilbudte studieplads, anses retskravet ikke som brugt, og du har derved fortsat retskrav om optagelse, hvis de 3 år ikke er gået.

Vær opmærksom på at retskravet kun er gældende, hvis du søger om optagelse inden for ansøgningsfristen.

En række bacheloruddannelser fra det humanistiske, samfunds- eller teknisk/naturvidenskabelige hovedområde på Aalborg Universitet giver adgang til kandidatuddannelsen i anvendt filosofi, f.eks. dansk, matematik, samfundsfag.

Ligeledes giver en række bacheloruddannelser fra andre universiteter også adgang, f.eks. filosofi, antropologi, fødevarer og ernæring, fysik, teologi.

Endelig kan en række professionsbacheloruddannelser give adgang. Her er kravet, at man kan dokumentere, at der enten er indgået relevante elementer af filosofi i ens bacheloruddannelse, eller at ens bacheloruddannelse har givet en særlig viden om en af specialiseringslinjerne på kandidatuddannelsen i Anvendt Filosofi.

Dele af uddannelsens pensum vil foreligge på engelsk, ligesom enkelte af uddannelsens kursusaktiviteter kan udbydes på engelsk. Således er fortrolighed med engelsk en forudsætning for gennemførelse af uddannelsen.

OPTAGELSE PÅ DISPENSATION

Har ansøgeren ikke en direkte adgangsgivende uddannelse, men mener at have tilsvarende (og relevante) kvalifikationer, kan ansøgeren indsende en ansøgning om optagelse på dispensation. Studienævnet vil efter en konkret vurdering skønne, om ansøgeren har de uddannelsesmæssige forudsætninger, som kan sidestilles hermed. Studienævnet kan i den forbindelse indkalde ansøgeren til en samtale.

Dispensationsansøgning vil blive behandlet i Studienævnet for Anvendt Filosofi.

En dispensation kan kun gives efter en individuel, konkret vurdering af den enkeltes adgangsforudsætninger.

Ansøgeren skal følge den helt almindelige ansøgningsprocedure inde i ansøgningsmodulet, og ansøgning vil blive videresendt til studienævnet.

ADGANG MED SUPPLERINGSAKTIVITETER

AAU kan lægge vægt på op til 30 ECTS-point ud over den adgangsgivende bachelor- eller professionsbacheloruddannelse i bedømmelsen af, om en ansøger opfylder adgangskravene til en kandidatuddannelse. Forudsætningen er, at suppleringsaktiviteterne skal være bestået før afslutning af den adgangsgivende bachelor/professionsbacheloruddannelse.

Adgangsbegrænsning til Anvendt Filosofi

Kandidatuddannelsen i Anvendt Filosofi er adgangsbegrænset. Adgangsbegrænsningen betyder, at det ikke er alle ansøgere, der søger rettidigt og som opfylder adgangskravene, der er sikret en studieplads på uddannelsen.

Der optages max 70 studerede på uddannelsen.
 

Udvælgelse til optag sker ud fra følgende kriterier (i prioriteret rækkefølge):
 

 1. KARAKTERGENNEMSNIT PÅ EN ADGANGSGIVENDE BACHELORUDDANNELSE
  (Alternativt lægges vægt på de karakterer, der er opnået på ansøgningstidspunktet, hvis den adgangsgivende eksamen ikke er afsluttet).

   
 2. EN FILOSOFISK ORIENTERING I ANSØGERENS BA-UDDANNELSE
  Dette kan fremgå af enten ECTS-belagte fag, hvor filosofiske elementer indgår eller fx af titel på BA-projekt. Der skal være tale om minimum 10 ECTS med filosofisk indhold.
   
 • RELEVANTE KOMPETENCER
  Det kan enten dreje sig om kompetencer inden for anvendt filosofi, man har erhvervet sig, eller kompetencer inden for et af følgende felter: læring, organisation, bæredygtighed, kultur, sundhed/ teknologi eller politik/økonomi (som er de 6 områder man på kandidatuddannelsen i Anvendt Filosofi kan specialisere sig inden for).

  Disse kan fx dokumenteres gennem kurser eller erhvervserfaring. Samlet skal det dokumenteres, at de anførte aktiviteter har et samlet omfang af minimum fire ugers fuldtidsarbejde eller tilsvarende.

Giver din uddannelse ikke direkte adgang?

Hvis din uddannelse ikke er nævnt under adgangskravene, men er beslægtet, kan du stadig søge om optagelse. Når du søger, vil studiet lave en individuel faglig vurdering af dit adgangsgrundlag i forhold til den specifikke kandidatuddannelse.

Spørg gerne studievejlederen fra uddannelsen om dine optagelsesmuligheder, hvis du er i tvivl. Du finder kontaktinfo under ”Kontakt og Studievejledning”.

Læs mere om uddannelsen

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 1. marts med studiestart den 1. september.


Du skal søge digitalt via ansøgningssystemet. Husk, at din ansøgning skal indeholde dokumentation for bestået adgangsgivende eksamen.

Søg optagelse


Svar på din ansøgning

Har du søgt optagelse inden ansøgningsfristens udløb, kan du forvente svar senest den 10. juni.

 

yderligere information

Du kan læse mere om optagelse på en kandidatuddannelse fx frister, meritmuligheder, dispensation og information til ansøgere, der er forsinkede i deres bacheloruddannelse.

Læs mere om optagelse på en kandidatuddannelse

BACHELORUDDANNELSE FRA AAU, SOM GIVER RET TIL OPTAGELSE (RETSKRAV)

Du har ret til optagelse på den kandidatuddannelse, der er den naturlige overbygning af din bacheloruddannelses fagområde. Retskravet gælder til kandidatuddannelsen på det universitet, du tog din bacheloruddannelse ved og er gældende i 3 år. 

læs mere om retskrav