AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Anvendt filosofi, kandidat

Adgangskrav

Følgende bacheloruddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen i Anvendt filosofi

En række bacheloruddannelser fra det humanistiske-, samfundsvidenskabelige- eller teknisk/naturvidenskabelige hovedområde på Aalborg Universitet kan også give adgang til kandidatuddannelsen i Anvendt Filosofi, f.eks. dansk, matematik, samfundsfag.
 

OPTAGELSE PÅ DISPENSATION

Har du ikke en af ovennævnte uddannelser, men mener du at have tilsvarende (og relevante) kvalifikationer, kan du indsende ansøgning om optagelse på dispensation.

Din dispensationsansøgning vil blive behandlet i Studienævnet for Læring, it og organisation.

En dispensation kan kun gives efter en individuel, konkret vurdering af den enkeltes adgangsforudsætninger.

Du skal følge den helt almindelige ansøgningsprocedure inde i ansøgningsmodulet, og din ansøgning vil blive videresendt til studienævnet.
 

ADGANG MED SUPPLERINGSAKTIVITETER

Med virkning fra kandidatoptaget pr. 1. februar 2017 kan AAU lægge vægt på op til 30 ECTS-point ud over den adgangsgivende bachelor- eller professionsbacheloruddannelse i bedømmelsen af, om en ansøger opfylder adgangskravene til en kandidatuddannelse. Forudsætningen er, at suppleringsaktiviteterne skal være bestået før afslutning af den adgangsgivende bachelor/professionsbacheloruddannelse.

Adgangsbegrænsning til Anvendt Filosofi

Kandidatuddannelsen i Anvendt Filosofi er adgangsbegrænset. Adgangsbegrænsningen betyder, at det ikke er alle ansøgere, der søger rettidigt og som opfylder adgangskravene, der er sikret en studieplads på uddannelsen.

Der optages max 70 studerede på uddannelsen.
 

Udvælgelse til optag sker ud fra følgende kriterier (i prioriteret rækkefølge):
 

 1. KARAKTERGENNEMSNIT PÅ EN ADGANGSGIVENDE BACHELORUDDANNELSE
  (Alternativt lægges vægt på de karakterer, der er opnået på ansøgningstidspunktet, hvis den adgangsgivende eksamen ikke er afsluttet).

   
 2. EN FILOSOFISK ORIENTERING I ANSØGERENS BA-UDDANNELSE
  Dette kan fremgå af enten ECTS-belagte fag, hvor filosofiske elementer indgår eller fx af titel på BA-projekt. Der skal være tale om minimum 10 ECTS med filosofisk indhold.
   
 • RELEVANTE KOMPETENCER
  Det kan enten dreje sig om kompetencer inden for anvendt filosofi, man har erhvervet sig, eller kompetencer inden for et af følgende felter: læring, organisation, bæredygtighed, kultur, sundhed/ teknologi eller politik/økonomi (som er de 6 områder man på kandidatuddannelsen i Anvendt Filosofi kan specialisere sig inden for).

  Disse kan fx dokumenteres gennem kurser eller erhvervserfaring. Samlet skal det dokumenteres, at de anførte aktiviteter har et samlet omfang af minimum fire ugers fuldtidsarbejde eller tilsvarende.
Læs mere om uddannelsen

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 1. marts med studiestart den 1. september.


Du skal søge digitalt via ansøgningssystemet. Husk, at din ansøgning skal indeholde dokumentation for bestået adgangsgivende eksamen.

Søg optagelse


Svar på din ansøgning

Har du søgt optagelse inden ansøgningsfristens udløb, kan du forvente svar senest den 10. juni.

 

yderligere information

Du kan læse mere om optagelse på en kandidatuddannelse fx frister, meritmuligheder, dispensation og information til ansøgere, der er forsinkede i deres bacheloruddannelse.

Læs mere om optagelse på en kandidatuddannelse

BACHELORUDDANNELSE FRA AAU, SOM GIVER RET TIL OPTAGELSE (RETSKRAV)

Du har ret til optagelse på den kandidatuddannelse, der er den naturlige overbygning af din bacheloruddannelses fagområde, hvis optagelsen sker i direkte forlængelse af den afsluttede bacheloruddannelse. Retskravet gælder til kandidatuddannelsen på det universitet, du tog din bacheloruddannelse ved.

retskrav til optagelse på kandidatuddannelser

 

Dobbeltuddannelse

Hvis du allerede har en uddannelse på samme niveau som den, du har tænkt dig at søge, skal du være opmærksom på reglen om dobbeltuddannelse, som betyder at det som udgangspunkt ikke længere er muligt at blive optaget på mere end én ordinær videregående heltidsuddannelse.

Læs mere om dobbeltuddannelse