AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Advanced Power Electronics, civilingeniør

Adgangskrav

Aalborg Universitet Esbjerg

Følgende bacheloruddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen som civilingeniør i Advanced Power Electronics (Avanceret Effektelektronik):

Der er desuden krav om engelskkundskaber svarende til mindst B-niveau.

Se også uddannelsens studieordning [link under udarbejdelse] og AAU’s Uddannelsestjekker.

Studerende med følgende bachelor- og diplomingeniøruddannelser har mulighed for optagelse, hvis de har haft kurser med minimum 5 ECTS point inden for elektriske maskiner og 5 ECTS point inden for effektelektronik

  • Elektroteknologi fra Danmarks Tekniske Universitet
  • Elektroteknologi fra Danmarks Tekniske Universitet (diplomingeniør)
  • Electronics fra Syddansk Universitet (diplomingeniør)
  • Electrical Power Technology fra Aarhus Universitet (diplomingeniør).

 


søg optagelse på Advanced power electronics

Læs mere om uddannelsen

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 1. marts med studiestart den 1. september.


Du skal søge digitalt via ansøgningssystemet. Husk, at din ansøgning skal indeholde dokumentation for bestået adgangsgivende eksamen.

Søg optagelse


Svar på din ansøgning

Har du søgt optagelse inden ansøgningsfristens udløb, kan du forvente svar senest den 10. juni.

 

yderligere information

Du kan læse mere om optagelse på en kandidatuddannelse fx frister, meritmuligheder, dispensation og information til ansøgere, der er forsinkede i deres bacheloruddannelse.

Læs mere om optagelse på en kandidatuddannelse

BACHELORUDDANNELSE FRA AAU, SOM GIVER RET TIL OPTAGELSE (RETSKRAV)

Du har ret til optagelse på den kandidatuddannelse, der er den naturlige overbygning af din bacheloruddannelses fagområde, hvis optagelsen sker i direkte forlængelse af den afsluttede bacheloruddannelse. Retskravet gælder til kandidatuddannelsen på det universitet, du tog din bacheloruddannelse ved.

retskrav til optagelse på kandidatuddannelser

 

Dobbeltuddannelse

Hvis du allerede har en uddannelse på samme niveau som den, du har tænkt dig at søge, skal du være opmærksom på reglen om dobbeltuddannelse, som betyder at det som udgangspunkt ikke længere er muligt at blive optaget på mere end én ordinær videregående heltidsuddannelse.

Læs mere om dobbeltuddannelse