Deltagerbetaling og priser

Betaling for undervisning og eksamen

Når du er indskrevet som tompladsstuderende, skal du betale for undervisning og eksamen. Deltagerbetalingen omfatter deltagelse i undervisning samt det antal eksamensforsøg, der er beskrevet i bekendtgørelsen og studieordningen for uddannelsen. Normalt vil der være tre eksamensforsøg pr. fag.

Deltagerbetalingen opkræves én gang pr. semester. Det opkrævede beløb pålignes ikke moms og dækker ikke udgifter til undervisningsmaterialer. Det er en forudsætning for deltagelse i undervisning og eksamen, at deltagerbetalingen er betalt.

Ved betalingen binder du dig for ét semester af gangen. Hvis du ønsker at afbryde din uddannelse/dit kursus, efter at undervisningen er påbegyndt, kan du ikke få deltagerbetalingen for det pågældende semester refunderet.

Det er heller ikke muligt at få deltagerbetalingen refunderet for et fag, som det senere viser sig, at du ikke skal aflægge eksamen i på grund af merit.

Kort betalingsfrist

For at få det fulde udbytte af din deltagelse, er det vigtigt, at du har betalt til tiden. Vi gør opmærksom på, at betalingsfristen er relativt kort på tompladsordningen.

Hvad koster det?

Deltagerbetalingens størrelse afhænger af følgende forhold:

  • hvor meget undervisning, du ønsker at følge (antal ECTS-point)
  • dit statsborgerskab.

Se de aktuelle priser nedenfor.

ECTS-point

ECTS er en forkortelse for European Credit Transfer System. ECTS er et fælles pointsystem for uddannelserne i de europæiske lande. Formålet med pointsystemet er at gøre uddannelserne i de europæiske lande sammenlignelige. Antallet af ECTS-point fortæller noget om, hvor stor arbejdsbelastningen er på et givet studium. Det siger ikke noget om niveauet, man studerer på. 60 ECTS svarer til en fuldtidsstuderendes arbejde i et år, hvilket svarer til ét studenterårsværk, som er den danske betegnelse for arbejdsbelastning.

Priser

Priser for statsborgere i et EU eller EØS land

  • Pris for et fuldt semester (30 ECTS): 18.000 kr. pr. semester.
  • Pris pr. kursus: 600 kr. pr. ECTS-point (kursets vægt i ECTS-point x 600 kr.)

Ovenstående priser gælder også for suppleringsmodulerne til kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab.

Priser for statsborgere i et ikke-EU/EØS land

Deltagerbetalingen er den samme som for danske statsborgere, plus uddannelsestaxameteret. Den samlede pris vil blive udregnet ved konkret forespørgsel eller ansøgning.

Forbehold

Statstilskuddet til deltidsuddannelse fastsættes i Finansloven for ét år ad gangen. Vi tager derfor forbehold for eventuelle prisændringer (også for igangværende forløb), samt et generelt forhold for fejl, mangler og ændringer.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål i forbindelse med tompladsordningen, inkl. spørgsmål om ansøgningsprocessen, kan du kontakte:

Kirsten Birk Wogensen
Tlf. 9940 2437
E-mail: kbw@adm.aau.dk