Adgangskrav til tompladsordningen

For at blive optaget på et fag under tompladsordningen kræves det først og fremmest, at der er en ledig studieplads. Aalborg Universitet forbeholder sig derfor ret til at afvise kvalificerede ansøgere af kapacitetsmæssige grunde.

Derudover er der følgende betingelser:

1). Du skal opfylde adgangskravet til faget.
I forhold til fag, som ligger på de første semestre af en uddannelse, kræves der en uddannelse på gymnasialt niveau, evt. inkl. krav om bestemte niveauer i nogle af fagene (fx matematik A eller engelsk B). Ansøgere, der på anden vis har erhvervet tilsvarende kvalifikationer, kan evt. optages på dispensation efter konkret vurdering i studienævnet.

For at blive optaget på fag, som ligger på senere semestre af en uddannelse, kræves ofte yderligere uddannelsesmæssige kvalifikationer.

Du finder information om adgangskravene i studieordningen for den uddannelse, som faget er en del af.

2). Du må ikke samtidig være ordinært indskrevet (dvs. som almindelig  fuldtidsstuderende) på den uddannelse, faget er en del af, eller have orlov fra denne fuldtidsuddannelse.

Optagelse på gymnasiale sidefag

Tompladsansøgere til gymnasiale sidefag skal opfylde de samme adgangskrav som de ordinære fuldtidsstuderende. Her kan der ikke dispenseres fra adgangskravet.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål i forbindelse med tompladsordningen, inkl. spørgsmål om ansøgningsprocessen, kan du kontakte:

Kirsten Birk Wogensen
Tlf. 9940 2437
E-mail: kbw@adm.aau.dk