AAU logo

sidefagssupplering på deltid

Sidefagssupplering på deltid

I efterårssemesteret 2018 og forårssemesteret 2019 udbyder Aalborg Universitetet et antal relevante kurser på deltid og uden for normal arbejdstid for de AAU dimittender og tidligere gæstestuderende, som skal forlænge deres sidefag med 30 ECTS-point, jf. AAU's information vedr. sagen om sidefagsforlængelse.

Tidligere AAU deltidsstuderende, som også er berørte, tilbydes at deltage i de samme suppleringskurser i efteråret 2018 og foråret 2019.