AAU logo

sidefagssupplering på deltid

Sidefagssupplering på deltid

I efterårssemesteret 2018 og forårssemesteret 2019 udbyder Aalborg Universitetet et antal relevante kurser på deltid og uden for normal arbejdstid for de AAU dimittender og tidligere gæstestuderende, som skal forlænge deres sidefag med 30 ECTS-point, jf. AAU's information vedr. sagen om sidefagsforlængelse.

Tidligere AAU deltidsstuderende, som også er berørte, tilbydes at deltage i de samme suppleringskurser i efteråret 2018 og foråret 2019.

Siden vil løbende blive opdateret med information om, hvilke kurser, der bliver udbudt (se højremenuen).

Ordinært indskrevne studerende, som skal sidefagsforlænge, må gerne gennemføre mere end 30 ECTS-point pr. semester, mens de er indskrevet på en heltidsuddannelse. Universitetet kan dog ikke kræve, at studerende tager mere end 60 ECTS-point om året.

Det er dog ikke muligt for de studerende at følge udbud tilrettelagt som deltidsuddannelse, mens de er indskrevet på en heltidsuddannelse, hvis deltidsfagene er en del af heltidsuddannelsen. Berørte studerende kan imidlertid henvende sig til Styrelsen for Forskning og Uddannelse, hvis de er interesserede i at få en dispensation fra denne regel.