AAU logo

Udenlandske statsborgere

Fuld betaling for studerende, der kommer fra lande uden for EU/EØS-samarbejdet

Aalborg Universitet opkræver fuld studieafgift for studerende, der ikke er statsborgere i et EU-land eller et EØS-land. Universitetet modtager ikke statstilskud for denne gruppe af studerende. Det er altså dit statsborgerskab, der afgør, om du skal betale fuld studieafgift - ikke din bopæl.

Fuld studieafgift betyder, at studerende fra disse lande skal betale både deltagerbetalingen og et beløb svarende til det manglende statstilskud.

Reglerne gælder udenlandske deltagere på alle vore deltidsuddannelser. Dette har især betydning for udenlandske studerende på de masteruddannelser, som helt eller delvis henvender sig til et internationalt publikum:

  • Master in Problem Based Learning in Engineering, MPBL
  • Master in Information and Communication Technologies, mICT.

Priser

Vi kender ikke altid på forhånd de konkrete priser for ikke-EU borgere og ikke-EØS borgere på deltidsuddannelserne. Hvis du er interesseret i at kende prisen på en bestemt uddannelse, er du velkommen til at henvende dig til kontoret for Efteruddannelse. Vi vil så sørge for at indhente prisen i løbet af et par dage.

Undtagelser fra reglen

Der findes undtagelser til ovenstående betalingsregel. Hvis du ikke er statsborger i et EU/EØS-land men er indehaver af enten en "tidsubegrænset opholdstilladelse" eller "tidsbegrænset opholdstilladelse med mulighed for varigt ophold i Danmark, Finland, Island, Norge eller Sverige", skal du kun betale selve deltagerbetalingen lige som de danske studerende.

Hvis du har en tidsubegrænset opholdstilladelse eller en tidsbegrænset opholdstilladelse med mulighed for varigt ophold i Danmark, skal du medsende en kopi af din opholdstilladelse sammen med din ansøgning.

EU-borgere og EØS-borgere skal betale det samme som danske statsborgere

EU-borgere

  • er statsborgere i Østrig, Belgien, Bulgarien, Tjekkiet, Danmark, Cypern (kun gældende for det Græsk-cypriotiske område), Estland, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Holland, Ungarn, Irland, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige og Storbritannien.

EØS-borgere

  • er statsborgere fra Liechtenstein, Norge og Island.

Har du schweizisk statsborgerskab, har du samme rettigheder som EU/EØS-borgere.