AAU logo

Suppleringsfag

Supplering mellem bachelor- og kandidatuddannelse

Hvis du har brug for at supplere din bachelor- eller professionsbacheloruddannelse med et eller flere enkeltfag for at opfylde adgangskravene til en kandidatuddannelse, gælder følgende regler for supplering i forhold til optagelse på en kandidatuddannelse:

Aalborg Universitet kan lægge vægt på op til 30 ECTS point suppleringsfag ud over din adgangsgivende bachelor- eller professionsbacheloruddannelse i bedømmelsen af, om du opfylder adgangskravene til en kandidatuddannelse. Forudsætningen er, at du har bestået suppleringsaktiviteterne før afslutningen af din adgangsgivende bachelor- eller professionsbacheloruddannelse.

Alternativt kan du gennemføre suppleringen efter din afsluttede bachelor- eller professionsbacheloruddannelse under betingelse af, at du er blevet betinget optaget på kandidatuddannelsen, inden du begyndte på din supplering.

Du skal søge om optagelse på faget/fagene via tompladsordningen.

Deltagerbetalingen for suppleringsfag er den samme som for øvrige fag under tompladsordningen.

Læs evt. mere om reglerne for supplering på Uddannelses- og Forskningsmisiteriets hjemmeside.