AAU logo

Statens Voksenuddannelsesstøtte

Statens voksenuddannelsesstøtte (svu)

Hvis du er i arbejde men i en periode ønsker at deltage i uddannelse på videregående niveau, kan du - under visse særlige forudsætninger - søge om Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) til at dække dine leveomkostninger. En af forudsætningerne er bl.a., at du studerer på fuld tid, dvs. følger uddannelse, der vægter 30 ECTS point pr. semester eller 1,154 ECTS pr. uge. En anden forudsætning er, at den uddannelse, du søger om SVU til, ikke er en SU-berettiget uddannelse.

Bemærk i øvrigt, at det ikke er muligt at få SVU til uddannelse på videregående niveau, hvis du har afsluttet en mellemlang, videregående uddannelse eller en lang, videregående uddannelse. Det kan dog være muligt, hvis du har en forældet, mellemlang eller lang, videregående uddannelse. Med forældet uddannelse menes, at uddannelsen ikke har været brugt inden for de seneste 5 år. Det er SU-styrelsen, som afgør, om en uddannelse er forældet.

For flere oplysninger om SVU, se www.svu.dk eller kontakt Professionshøjskolen Nordjylland (UCN), som er SVU administrator.

Aktivitetskontrol

Aalborg Universitet er forpligtiget til at foretage såkaldt aktivitetskontrol. Universitetet foretager indberetning til SU-styrelsen hvis:

  • du ikke har betalt deltagerbetalingen
  • du ikke er tilmeldt eksamen på de tidspunkter, hvor eksamen indgår i det normerede forløb
  • du ikke er studieaktiv på fuld tid.

Lov og bekendtgørelse