AAU logo

Omstillingsfonden

Tilskud til deltagerbetaling på HD 2. del gennem Omstillingsfonden

Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik i efteråret 2017 en trepartsaftale om styrket og mere fleksibel efter- og videreuddannelse for voksne faglærte og ufaglærte i beskæftigelse. Aftalen skal styrke aktiviteten på offentligt udbudt efter- og videreuddannelse og gælder i perioden 2018-2021. I aftalen indgår bl.a. oprettelse af en omstillingsfond under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Der blev i 2018 afsat 32,5 mio. kr. og i de øvrige år 65 mio. kr. i fonden til deltagerbetaling i forbindelse med efter- og videreuddannelse, hvor medarbejdere i deres fritid eller arbejdstid (efter aftale med arbejdsgiver) kan deltage i offentligt godkendte akademi- og diplomuddannelser og dermed opnå et egentligt kvalifikationsløft i form af ECTS point.

Der kan gives støtte til deltagerbetaling til uddannelsesmoduler på maksimalt 10.000 kr. pr. person årligt. Midlerne uddeles efter først til mølle-princippet og kan ikke overføres eller reserveres til senere brug.

Hvis en kursist deltager i et eller flere moduler med en samlet deltagerbetaling over 10.000 kr. inden for et enkelt år, skal differencen mellem det maksimale tilskud fra omstillingsfonden og den samlede deltagerbetaling faktureres kursisten eller dennes arbejdsgiver.

Læs her om kriterierne for at kunne komme i betragtning til støtte.
 

Søg om tilskud fra omstillingsfonden

Aalborg Universitet (AAU) har fået del i midlerne fra Omstillingsfonden. Det betyder, at man som studerende på HD 2. del (både det samlede forløb og enkeltfag derfra) kan søge om støtte fra Omstillingsfonden, hvis man opfylder ovenstående kriterier.

Hvis du ønsker at søge om økonomisk støtte fra Omstillingsfonden, skal du udfylde denne tro- og loveerklæring og sende til omstillingsfonden@adm.aau.dk eller med almindelig post til:

Aalborg Universitet
Studieservice, Efteruddannelse
Fibigerstræde 10
9220 Aalborg Ø.


ansøgningsfrist

Det er nu muligt at søge om økonomisk tilskud fra Omstillingsfonden til efterårssemesteret 2020.

Ansøgningsfristen for nuværende studerende på en HD 2.del uddannelse på AAU er d. 25. maj 2020.

Er du kommende studerende, skal du søge om tilskuddet samtidig med, at du søger om optagelse på HD 2. del gennem vores Ansøgningsportal.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte kontoret for Efteruddannelse på tlf. 9940 9420 (ml. kl. 12-15 mandag-torsdag og kl 12-14 fredag) eller e-mail efteruddannelse@aau.dk.

________________________________

Forbehold for fejl, mangler og ændringer.

Læs evt. mere om Omstillingsfonden på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.

Hvis du er berettiget til tilskud, skal du være opmærksom på, at de oplysninger, du giver på Tro- og loveerklæringen, videregives til Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte. Læs mere om Styrelsens behandling af personoplysninger på deres hjemmeside.