AAU logo

Økonomisk støtte

den statslige kompetencesefond

Er du ansat i staten, kan du søge om fondsstøtte til din kompetenceudvikling. Du kan søge støtte til uddannelses- og kursusgebyr (ex moms), materialer og transport og ophold. Læs mere på hjemmesiden for Den Statslige Kompetencefond.
 

Jobrotationsydelse

Offentlige og private arbejdsgivere, som sender faglærte eller ufaglærte beskæftigede af sted i videreuddannelse eller opkvalificering, har ret til at få udbetalt jobrotationsydelse af jobcentret, når der samtidig ansættes en ledig som vikar for de beskæftigede. Læs mere på hjemmesiden for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.
 

Den Kommunale Kompetencefond

Den Kommunale Kompetencefond kan give støtte til efter- og videreuddannelse, hvis du er kommunalt ansat og omfattet af en overenskomst med FOA, 3F, Dansk Metal, BUPL, HK Kommunal, Socialpædagogerne, Teknisk Landsforbund, Dansk Socialrådgiverforening eller Forhandlingskartellet.. Læs mere på hjemmesiden for Den Kommunale Kompetencefond.
 

Skattefrihed for arbejdsgiverbetalt uddannelse

Der er skattefrihed for arbejdsgiverbetalte uddannelser og kurser, som er erhvervsrelaterede. Læs mere på Skat's hjemmeside.
 

Omstillingsfonden

Der kan være mulighed for at søge om støtte til deltagerbetalingen på HD 2. del gennem Omstillingsfonden, hvis du er faglært eller ufaglært i beskæftigelse og ikke har anden uddannelse end en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller tilsvarende som højeste, fuldførte uddannelse, og du derudover har gennemført HD 1. del.