Økonomisk støtte

Kompetencesekretariatet

Det statslige "Kompetencesekretariatet" har nogle forskellige ordninger, hvor udvalgte målgrupper af ansatte i staten kan søge om økonomisk støtte til efter- og videreuddannelse, bl.a. gennem Kompetencefonden og CLOPU (medarbejdere i staten omfattet af CO10’s og LC’s aftale- og forhandlingskompetence). Læs mere på Kompetencesekretariatets hjemmeside.

Jobrotationsydelse

Der kan søges om jobrotationsydelse, når du deltager på en efter- eller videreuddannelse. Jobrotationsydelse skal bruges til ansættelse af en medarbejder (en ledig) i det antal timer, uddannelsen varer. Ansøgning om jobrotation sendes til jobcentret i kommunen, hvor virksomheden er beliggende. Læs mere på hjemmesiden forStyrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Den Kommunale Kompetencefond

Kan søges, hvis du er kommunalt ansat og omfattet af en overenskomst mellem KL og BUPL, Dansk Socialrådgiverforening, FOA - Fag og Arbejde, Forhandlingskartellet, HK KOMMUNAL, Dansk Metal / håndværkerorganisationerne, Socialpædagogernes Landsforbund, Teknisk Landsforbund, eller 3F Fagligt Fælles Forbund. Læs mere på hjemmesiden for Den Kommunale Kompetencefond.

Skattefrihed for arbejdsgiverbetalt uddannelse

Der er skattefrihed for arbejdsgiverbetalte uddannelser og kurser, som er erhvervsrelaterede. Læs mere på Skat's hjemmeside.