Ledige

Regler for ledige på en deltidsuddannelse

Det er arbejdsmarkedslovgivningen, der fastsætter reglerne for lediges deltagelse i undervisning. Hvis du er ledig på ansøgningstidspunktet, bør du derfor altid kontakte din A-kasse og jobcecnter, inden du søger om optagelse på et kursus eller en uddannelse på Aalborg Universitet. Du skal have afklaret både, om du må deltage i undervisningen, og de økonomiske forhold omkring evt. deltagelse.

Vi råder dig ligeledes til at kontakte din A-kasse og jobcenter, hvis du bliver ledig i løbet af dit studieforløb.