Deltagerbetaling

Deltagerbetaling

Det er en forudsætning for at kunne starte på din uddannelse og deltage i undervisning og eksamen, at deltagerbetalingen er betalt inden studiestart. Deltagerbetalingen varierer fra uddannelse til uddannelse. Prisen fremgår under den enkelte uddannelsesbeskrivelse på vores hjemmeside.

Deltagerbetalingen bliver opkrævet forud for hvert semester, dvs. to gange om året, og skal være os i hænde på den betalingsdato, som er oplyst på fakturaen. Betalingsdatoen vil altid være før semesterstart. Vær opmærksom på, at det er dit ansvar, at deltagerbetalingen betales rettidigt, også selv om du har en aftale med din arbejdsgiver om, at det er dem, der skal betale beløbet.

Betalingen dækker undervisning og eksamen i det semester eller i det fag/kursus, som du er optaget på.

Arbejdsgiver betaler

Hvis du har indgået aftale med din arbejdsgiver om betaling af dit uddannelsesforløb, kan fakturaen sendes direkte til din arbejdsgiver. Husk at give besked om det på ansøgningsskemaet samt oplyse CVR-nummer og - hvis din arbejdsgiver er en offentlig institution - også EAN-nummer (se også nedenfor). Hvis du ikke oplyser os om din arbejdsgivers betalingsadresse, vil fakturaen blive sendt til dig på din privatadresse.

Vær opmærksom på, at det er dit ansvar, at deltagerbetalingen betales rettidigt, også selvom du har en aftale med din arbejdsgiver om, at det er dem, der skal betale beløbet.

E-faktura til alle offentligt ansatte

Hvis du er offentligt ansat, og din arbejdsgiver skal betale deltagerafgiften, SKAL universitetet opkræve deltagerbetalingen i form af en e-faktura. Det er derfor meget vigtigt, at du, inden du udfylder ansøgningsskemaet, indhenter de fornødne oplysninger om CVR-nummer, EAN-nummer og evt. P.O. nummer hos din arbejdsgiver. Kun hvis disse oplysninger fremgår, er vi i stand til at sende betalingsopkrævning til din arbejdsgiver i form af en e-faktura.

Vær opmærksom på, at vi skal have oplyst både CVR-nummer og EAN-nummer på din arbejdsgiver.

Hvad dækker betalingen?

Betalingen dækker undervisning i det semester eller i det fag/kursus, som du er optaget på. Derudover dækker deltagerbetalingen de prøver, der er på det pågældende semester eller fag/kursus. Du vil normalt have tre eksamensforsøg pr. prøve (dette vil fremgå af studieordningen).

Bemærk, at deltagelse i undervisning og eksamen forudsætter, at deltagerbetalingen er betalt inden studiestart på den dato, som fremgår af fakturaen.

Hvis du ikke har afsluttet dit studie og vil følge det igen

Hvis du har betalt for et semester eller enkeltfag men ikke har gennemført det,  har du to muligheder:

  1. Du kan vælge at læse semesteret/faget op selv og benytte dig af de eksamensforsøg, som du har ret til, uden at du skal betale yderligere. Du kan ikke deltage i undervisningen igen, og du kan ikke modtage vejledning af dine (tidligere) undervisere.
  2. Hvis du ikke selv kan læse semesteret/faget op men har brug for at følge undervisningen igen, og evt. også har brug for vejledning, skal du betale for semesteret/faget en gang til. Uanset hvor mange gange du ønsker at modtage undervisning i et fag, skal du betale for hver gang, du bliver genindskrevet, men du har stadig kun tre eksamensforsøg. Du kan således ikke købe dig til flere eksamensforsøg, men du kan til enhver tid købe mere undervisning.

Deltagerbetaling og udmeldelse

Hvis du har betalt for en uddannelse eller et kursus men ønsker at melde fra uddannelsen/kurset, er der forskellige forhold gældende med hensyn til deltagerbetalingen:

Udmeldelse før semesterstart

Hvis du udmelder dig, og vi har registreret din udmeldelse, før semesterstart (som er d. 1. september og 1. februar), vil du have mulighed for at få refunderet din deltagerbetaling.

Nogle uddannelser har studiestart allerede i august og januar. I disse tilfælde vil du kun kunne få refunderet deltagerbetalingen, hvis vi har modtaget og registreret din udmeldelse inden afholdelsen af det første seminar i august og januar.

Hvis du ønsker at få deltagerbetalingen refunderet, skal du - ud over at melde dig fra studiet via STADS-selvbetjening eller e-mail til kontoret for Efteruddannelse (efteruddannelse@aau.dk) - kontakte os på tlf. 9940 9420 eller e-mail for aftale om refusion.

Hvis du på din ansøgning har angivet, at det er din arbejdsgiver, som skal betale deltagerafgiften, skal du også huske at informere din arbejdsgiver om, at du har frameldt dig uddannelsen, så din arbejdsgiver ikke betaler den faktura, vi har sendt til dem.

Udmeldelse efter semesterstart

Hvis du udmelder dig på dagen for eller efter semesterstart (som er d. 1. september og 1. februar), kan du ikke få dit deltagergebyr refunderet.

Bemærk: Nogle uddannelser har studiestart allerede i august og januar. I disse tilfælde kan du ikke få dit deltagergebyr refunderet, hvis du udmelder dig på dagen for eller efter afholdelsen af det første seminar.